ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Прибиткова Ірина Михайлівна

08.02.1937

Місце народження: м.Владивосток, Росія.
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчила Моск. Ін-т інженерів геодезії, аерофотозйомки та картографії (1960). Працювала в Київ. наук.-досл. та проектному Ін-ті містобудування (1966 - 1973), у Раді по вивченню продукт. сил України АН України (1973 - 76), НДІ Держплану УРСР (1976 -1987), Ін-ті філософії АН України (1987 - 90), нині - в Ін-ті соціології НАН України на посаді пров. наук. співроб. Викладала на ф-т і соціології та психології Київ. ун-ту (1991-97) курси "Основи демографії"", "Соціологія міста", "Соціологія села"). Фахівець з соціальної мобільності, соціології сім'ї та шлюбу, соціології міста та села, соціальної демографії. Чл. Зовнішнього дослідни. та експертного комітету Управління Верховного комісара у справах біженців ООН (Женева, 1998-2000), експерт Держ. комітету України у справах національностей та міграції. Автор більш як 260 наук. публікацій, серед яких 1 підруч. та 7 монографій. Осн. публікації: Основи демографії. Підруч., К.‚ 1995; Миграционные тенденции 2004-2006 гг. в странах Седеркопинского процесса. К., 2007; Крымские татары: гражданство и права человека. К.‚ 2001; Правовые и гуманитарные проблемы реинтеграции ранее депортированных в Крыму. К.‚ 1999; Влияние Института гражданства на процессы возвращения и обустройства ранее депортированных народов и лиц в Крыму. К.‚ 1997; Profile and Migration Intentions of Crimean Tatar living in Uzbekistan. Geneva, 1998; Міграційні процеси в сучасному світі: світовий‚ регіональний та нац. вимір (Концептуальні підходи‚ визначення‚ досвід вирішення). Енциклопедія. К.‚ 1998 (у співавт.); Маятникова міграція населення: теорія, методологія, практика. К., 1979. Л-ра : Міжн. "Who's Who of intellectuals", жовтень 1995‚ Міжн. Біографічний Центр‚ Кембридж‚ Великобританія (Дванадцяте видання); «5000 personalities of the World», Американський Біографічний Ін-т (П’яте видання); Міжнародна жінка року‚ 1995-1996‚ Міжн. Біографічний Центр‚ Кембридж‚ Великобританія; Довічний чл. Міжнародної Біографічної Асоціації‚ Березень 1996‚ Кембридж‚ Великобританія.

Автор: Ю.О. Тарабукін

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи