ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тарабукін Юрій Орестович

22.12.1958

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчив філос. ф-т (1987), асп-ру філос. ф-ту Київського ун-ту (1990). Канд. дис. на тему: “Соц. проблеми працевлаштування випускників вузів України у період переходу до ринкових відносин” (1994). З 1990 – старш. інженер соціол. лаб. ф-ту, з 1992 – асист., з 1995 – доц. каф. галузевої соціології ф-ту соціології та психології. З 2007 – доц. каф. галузевої соціології ф-ту соціології. Осн. напрями наук. діяльності: соціологія молоді, соціологія освіти, соціологія територіальних спільнот, соціологія міста, соціологія міграцій, соціологія маргінальних груп, соціологія міжн. відносин. Працював заст. декана ф-т у соціології та психології. Був чл. Вчен. ради ф-ту соціології та психології, чл. профспілкового комітету ун-ту. Вч. секретар спец. вчен. ради Київ. ун-ту із захисту дис. зі спец. Д 26.001.30. Чл. бюро Київ. відділення Соціол. Асоціації України. Кращий викл. року ф-ту (2004). Нагороджений почесною грамотою Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (2008), почесною грамотою МОН України (2009). Автор більш як 30 статей в енциклопедіях і словниках з соціології й політології; більш ніж 40 наук. статей та метод. розробок. Осн. праці: Соціологія молоді. Курс лекцій. К., 2001; Етносоціологія: терміни та поняття. Навч. посіб. К., 2003 (у співав.); Соціологія міста. Курс лекцій. К., 2007; Соціологія територіальних спільнот. Навч. посіб. К., 2004.

Автор: Ю.І.Яковенко.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи