ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Захарченко Марко Васильович

01.01.1938- 17.11.2015

Місце народження: с. Дідівщина, Фастів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1960 закінчив іст.-філос. ф-т Київ.ун-ту за спец. “Філософія, історія”. З 1961 – лаборант соціол. лаб., асп. каф. філософії, старш. викл., доц. каф. філософії природн. ф-т ів. 1967 – канд. дис. «Методологічні питання конкретно-соц. досліджень в сфері марксиської загальносоціологічної теорії». З 1975 – доц. , 1978 – переведений на каф. іст. матеріалізму філос. ф-ту. З 1991 – доц. , з 1997 – проф. каф. історії та теорії соціології.Напрями наук. діяльності: проблеми протосоціології (дослідження передісторії формування і розвитку соц. знання та пізнання), питання реконструювання та моделювання соцієтальних та соціокультурних процесів минулого. Автор 124 наук., наук.-метод. публікацій та навч. посіб.Осн. праці: “Історія соціології: від античності до поч. ХХ ст.” К., 1993 (у співавт.); “Соціол. думка України”. К., 1996, “Соціологія. Матеріали до лекційного курсу”. К., 1996. Чл. спец. вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дис., гол. ради ветеранів ф-т у соціології та психології, чл. ради ф-ту соціології та психології. Нагороди: медалі, знак “Відмінник освіти України”, почесні грамоти ун-ту. Л-ра : Соціологія. Короткий енциклопедичний словник. К., 1998; “Социология – наука об обществе». Харків, 1996; Хто є хто в західній та вітчизн. й соціології. Навчен. Соціол. словник для студентів. Львів. 1999.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи