ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Беляневич Олена Анатоліївна

07.02.1966

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1990 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1990 –– викл.-стажист, 1995-99 – асист., 1999-2007 – доц., з 2007 – проф. каф. госп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 2011 р. – головний науковий співробітник Інституту приватного права і підприємництва НАПрН України. Осн. напрямки наук. і наук.-пед. діяльності: госп. право, госп. процесуальне право. Чл. роб. групи з розробки проекту Госп. кодексу України; спец. вчен. ради при Київ. ун-ті та Ін-ті екон. -прав. досліджень НАН України; Наук.-консульт. ради при ВСУ та Наук.-консульт. ради при ВГСУ. Автор бл. 70 наук. і навч.-метод. праць. Осн. праці: Госп. договір та способи його укладання. Навч. посібн. К., 2002; Госп. договірне право України (теорет. аспекти). К., 2006; Наук.-практ. коментар Госп. кодексу України. К., 2008 (у співавт.); Договірне право України. Заг. частина: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.). Л-ра: Д-ри і кандидат юридичних наук за спеціальністю «Госп. право; госп. процесуальне право». Довідник. Д., 2002, 2004. 

Автор: В.С.Щербина

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи