ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Філософії гуманітарних наук кафедра Філософії гуманітарних наук кафедра

Заснована 1963 як каф. філософії гуманіт. ф-тів, з 1996 – сучас. назва. Каф. керували: професор. Д.X. Острянин (1963-66), професор. І.М. Карнаухов (1966-72), професор. М.В. Дученко (1972-78), професор. І.Ф. Надольний (1979-96), професор. Л.В. Губернський (1997-2007), доц. А.О. Приятельчук (з 2007). На каф. тривалий час працювали: професор. В.А. Буслинський, М.П. Гончаренко, І.М. Карнаухов, В.І. Касьян, А.Т. Нелеп, П.І. Скрипка, Є.Г. Федоренко; доц. Ф.Ф. Байкін, І.Є. Гвоздік, В.Ф. Діденко, М.Ю. Зелінський, П.П. Курочкін, Т.К. Мартиненко, І.М. Молчанов, Б.І. Мороз, С.Ф. Решетнік, В.М. Розумний, М.І. Семашко, К.А. Ткаченко, В.О. Шовкопляс. Каф. бере активну участь у розробці комплекс. наук. програми «Наук. проблеми державотворення України» (наук. кер. – акад. НАН України, професор. Л.В. Губерський). На кафедрі функціонують такі філософські школи: «Особистість і ідеологія» (керівник – акад. НАН України Л.В. Губерський); «Людина і світ» (керівники – акад. НАН України Л.В. Губерський, доц. А.О. Приятельчук). Сьогодні на каф. працюють: проф., доктор філософських наук, акад. НАН України Л.В. Губерський, проф., доктор філософських наук Л.О. Шашкова, доц., кандидат філософських наук А.О. Приятельчук (зав. каф.), Л.В. Діденко, О.М. Іщенко, Н.С. Караульна, В.В. Колотило, І.А. Сайтарли, В.М. Скалацький, Д.А. Товмаш,; кандидат філософських наук., асист. М.М. Гончаренко, Ф.П. Власенко, Є.В.Левченюк, Ю.В.Сєрова. Каф. плідно співпрацює з Ін-том філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, багатьма ВНЗ України і зарубіжжя. Викл. каф. брали активну участь у підготовці філо¬с. кадрів для заруб. країн. Зокрема у заруб. ВНЗ тривалий час працювали акад. НАН України, професор. Л.В. Губерський, професор. І.М. Карнаухов, доц. Н.М. Гончаренко, доц. О.І. Дирда, доц. М.Ю. Зелінський. Колективні праці останніх років: Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л. та ін. – К., 2002. Філософія. Навчальний посібник / заг.ред І.Ф. Надольний. – К., 2010., Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення: навчальний посібник / заг. ред. Конверський Л.В. – К., 2012.

Андрущенко Віктор Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: с. Совинка Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України, акад. АПН України.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Основные закономерности социализации личности при социализме» (1978). Докт. дис. «Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры. (Методолого-социологический анализ)» (1988). У Київ. ун-ті: 1975–95 асист., старш. викл. кафедри етики і естетики, доц., професор філософії гуманітарних наук кафедри.

Читати далі >Байкін Федір Федорович

 • Останні зміни:
20.09.1913- 01.01.2003

Місце народження: м. Бузулук Самар. губ. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив Оренбур. держ. пед. ін-т. У Київ. ун-ті: 1949–88 старш. викл., доцент кафедри філософії гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Бернатович Микола Федорович

 • Останні зміни:
01.11.1927- 01.01.1999

Місце народження: с. Саверці Житомир. обл. .
Наукове звання: старший викладач.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1962). У Київ. ун-ті: з 1964 викл., старш. викл. каф. філософії гуманіт. ф-тів, заст. декана підготовчого ф-ту, у 1966–88 декан із роботи з іноземцями.

Читати далі >Бойченко Іван Васильович

 • Останні зміни:
02.08.1948- 24.10.2007

Місце народження: с. Острів Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. АПН України.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Основні форми соц. знання, їх взаємозв'язок і розвиток" (1979). Докт. дис. "Категоріальний апарат історичного матеріалізму: методологічна функція" (1990). У 1971–2001 працював в Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. У 1988–97 за сумісн. викладав у Київ. ун-ті курс соціальної філософії та спец. курси з логіки і методології соц. пізнання, методології засад сучасної зарубіжної соціології, філософії історії. З 1999 – професор. кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Бузьський Марат Павлович

 • Останні зміни:
03.05.1941

Місце народження: с. Магаданівка Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. «Соціальний простір і час у формуванні природничо-наукового знання» (1979). У Київ. ун-ті: з 1977 асист. кафедри історичного матеріалізму, з 1978 асист., з 1985 доцент кафедри філософії природничих ф-тів, старш. викл. кафедри філософії ІПК, викл. суспільних наук при Київ. ун-ті, з 1987 старш. лаб., з 1989 старш. викл., 1992–93 доцент кафедри філософії гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Буслинський Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
03.03.1930

Місце народження: с. Цапіївка Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. «Своеобразие скачка при переходе от социализма к коммунизму» (1964). Докт. дис. «В. И. Ленин и проблемы качественных изменений в общественном развитии» (1971). У Київ. ун-ті: 1986–2000 – професор. каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Власенко Федір Павлович

 • Останні зміни:
07.03.1982

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2004). Канд. дис. "Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного сусп-ва (соц.-філософських аналіз)" (2008). У Київ. ун-ті: з 2009 – асист. кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Гвоздік Іван Євдокимович

 • Останні зміни:
26.09.1926- 04.07.1987

Місце народження: с. Межиріч Канівського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософське відділення історико-філософського ф-ту Київ. ун-ту (1961). Канд. дис. "Гносеологічна функція сприйняття" (1968). У Київ. ун-ті: у 1961–87 – лаборант, асист., доцент кафедри філософії гуманітарних ф-тів, заст. декана філософського ф-ту.

Читати далі >Гончаренко Марина Михайлівна

 • Останні зміни:
15.02.1961

Місце народження: смт. Митрофанівка Воронез. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. "Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз)" (2005). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Гончаренко Наталія Микитівна

 • Останні зміни:
16.01.1932

Місце народження: м. Сквира Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1954). Канд. дис. "Еволюційний метод і його відношення до методу матеріалістичної діалектики" (1968). У Київ. ун-ті: у 1964–96 – асист., старш. викл., доцент кафедри філософії природничих наук, з 1987 – доцент кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Григоренко Людмила Андріївна

 • Останні зміни:
17.03.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. «Соціально-філософський аналіз теорії як форми мислення» (1986). У Київ. ун-ті: у 1977–99 старш. лаборант кафедри філософії ІПК, асист., викл. суспільних наук, доцент кафедри філософії гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Даниленко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
10.01.1937

Місце народження: с. Галаївець Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1963). У Київ. ун-ті: у 1964–86 асист., старш. викл. кафедри філософії гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Діденко Віталій Федорович

 • Останні зміни:
09.05.1951- 28.07.2009

Місце народження: с. Лукашівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1979). Канд. дис. "Методологічна функція категорії "соціальний час" у дослідженні сутності революційного процесу" (1984). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., доцент кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Діденко Лариса Віталіївна

 • Останні зміни:
25.12.1979

Місце народження: м. Боярка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського" (2005). У Київ. ун-ті: з 2009 доцент кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Євдокименко Володимир Юхимович

 • Останні зміни:
02.02.1927

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1949). У 1969 за сумісн. був в.о. професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Залеська Людмила Василівна

 • Останні зміни:
15.07.1939

Місце народження: м. Новоекономічне Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Ростов. ун-ту (1969). Канд. дис. "Наука в системі дух. культури розвинутого соціалістичного сус-ва" (1983). У Київ. ун-ті: у 1988–98 доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Зелінський Микола Юхимович

 • Останні зміни:
08.01.1944

Місце народження: с. Моївка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Прогнозування розвитку особистості в умовах зрілого соціалізму" (1982). У Київ. ун-ті: у 1979–2006 асист., доцент каф. філософії гуманіт. наук.

Читати далі >Іщенко Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
16.05.1976

Місце народження: с. Лепетиха Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. 1999 Закінчила філософський ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка (1999). Канд. дис. "Соц. конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв'язання" (2003). У Київ. ун-ті: з 2009 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Караульна Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
17.11.1972

Місце народження: с. Требухівка Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. "Духовність як чинник самовизначення людини" (2000). У Київ. ун-ті: з 2001 мол. наук. співроб., асист., з 2004 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Карнаухов Ігор Михайлович

 • Останні зміни:
28.12.1921- 01.01.2006

Місце народження: м. Краматорськ Луган. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. «Розвиток В.І.Леніним марксистського вчення про пролетарську державу у післяжовтневий період» (1965). У Київ. ун-ті: 1951–69 асист., старш. викл., доц., професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів. У 1966–72 проректор Київ. ун-ту по вечірньому та заоч. навчанню. У 1969–72 зав. каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Касьян Володимир Іванович

 • Останні зміни:
24.04.1929- 14.10.2010

Місце народження: с. Боромля Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. "Про деякі закономірності взаємодії науки і техніки" (1965). Докт. дис. "Соц.-політ. проблеми з‘єднання досягнень наук.-техн. революції з перевагами соціалізму" (1980). У Київ. ун-ті: з 1985 зав. каф. наук. комунізму, з 1990 зав. каф. політології, у 1991–2005 професор. каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Клепіков Олександр Іванович

 • Останні зміни:
22.02.1938- 05.07.2002

Місце народження: м. Карпова Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Формування особистості майбутнього спеціаліста у студ. будівельних загонах" (1976). У Київ. ун-ті: з 1984 доц., 1997–2001 професор. каф. філософії гуманіт. наук.

Читати далі >Колотило Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
13.05.1977

Місце народження: с. Ступичне Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. "Роль ідеології в процесі соціальних змін" (2006). У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2008 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Конверський Анатолій Євгенович

 • Останні зміни:
15.09.1948

Місце народження: с. Горишківка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Остання займана посада: декан.
Філософ, академік НАН України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Проблема обґрунтування в логіці наук. дослідження" (1975). Докт. дис. "Теорія як об`єкт аналізу в логіці та методології науки" (1992). У Київ. ун-ті: з 1974 викл. каф. філософії гуманіт. ф-тів, 1980–85 заст. декана філософського ф-ту, з 1992 зав. каф. логіки, з 1995 декан філософського ф-ту.

Читати далі >Курочкін Павло Петрович

 • Останні зміни:
05.03.1922- 01.01.1989

Місце народження: с. Олексіївка Дніпропетр. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т (1950), асп. Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова (1953). Канд. дис. захищена в 1953. У Київ. ун-ті: 1953–89 всі ці роки перебував на посаді доцента кафедри філософії гуманітарних факультетів з 1979 – доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Молчанов Іван Миколайович

 • Останні зміни:
05.08.1941

Місце народження: с. Сергіївка Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. "Становлення соціальності в антропогенезі" (1977). У Київ. ун-ті: 1992 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Мороз Борис Іванович

 • Останні зміни:
22.03.1939

Місце народження: м. Городище Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. "Роль государства развитого социализма в воспитании человека коммунистического общества" (1979). У Київ. ун-ті: з 1992 доцент каф. філософії гуманітарних наук, 1992–99 доцент. ІМВ Київ. ун-ту, 1999–2006 доцент каф. філософії гуманітарних наук філософського ф-ту.

Читати далі >Надольний Іван Федотович

 • Останні зміни:
15.11.1936

Місце народження: с. Ступник Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. «О некоторых закономерностях формирования и развития коммунистической морали» (1965). Докт. дис. «Социологические проблемы формирования морали личности социалистического общества» (1972). У Київ. ун-ті: 1960–96 старш. лаборант, асист., старш. викл., доц., професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів, зав. каф. філософії гуманіт. ф-тів. 1977–87 декан філософського ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Нелеп Анатолій Тарасович

 • Останні зміни:
14.03.1923- 10.04.1984

Місце народження: с. Панюти Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1954). Докт. дис. «Логико-гносеологический анализ проблем методологи преподавания філософії» (1973). У Київ. ун-ті: 1962–84 доц., професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів, дир. ІПК викл. сусп. наук.

Читати далі >Приятельчук Анатолій Олексійович

 • Останні зміни:
23.08.1947

Місце народження: с. Крушинівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський факультет, Київ. ун-ту (1972). Канд. дис. «Развитие материалистической традиции в отечественном естествознаннии во второй половине 19 века - начале 20» (1982). У Київ. ун-ті: з 1974 заст. голови профкому об’єднаної профспілки ун-ту, з 1976 асист., 1986 доц., з 2007 зав. каф. каф. філософії гуманіт. наук.

Читати далі >Решетник Сергій Федорович

 • Останні зміни:
22.04.1924- 01.01.1985

Місце народження: с. Білоцерківка Полтав. обл. .
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1950). У Київ. ун-ті: 1951–85 старш. викл., доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Розумний Володимир Павлович

 • Останні зміни:
10.04.1943

Місце народження: с. Цяцьки Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив Московський лісотехнічний інститут, факультет автоматизації в процесі загального машинобудування закінчив в 1968 році. 1970-1973 аспірантура на кафедрі філософії Московського авіаційного інституту ім.. Серго Ордженікідзе, Канд. дис. «НТР і гуманізація діяльності людини у сфері праці в розвинутому соціалістичному суспільстві» (1980). У Київ. ун-ті: 1986–2006 асист., доцент каф. філософії гуманіт. наук.

Читати далі >Сайтарли Інна Анатоліївна

 • Останні зміни:
02.12.1972

Місце народження: смт. Літин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. "Проблема відношення ідеального до реального у раннього О.Лосєва" (2000). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2008 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Семашко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
30.07.1922- 01.01.1997

Місце народження: м. Донецьк .
Науковий ступінь: доцент.
Наукове звання: кандидат філософських наук.
Філософ, кандидат філософських наук, доцент. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1952). Канд. дис. захищена в 1960. У Київ. ун-ті: 1986–91 доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Сергієнко Петро Панасович

 • Останні зміни:
23.08.1946- 01.01.1997

Місце народження: с. Закутинці Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. «Політ. культура соціалізму як об’єкт філософських -соціол. аналізу» (1982). У Київ. ун-ті: 1973–97 асист., старш. викл., доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 48
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи