ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шашкова Людмила Олексіївна

23.08.1960

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис "Філософських аналіз потенціалу науки" (1990). Докт. дис. "Наука і релігія у парадигмальному вимірі" (2009). У Київ. ун-ті: з 1990 асист., з 1995 доцент каф. філософії та методології науки, з 2003 доц., з 2010 професор. каф. філософії гуманітарних наук. Викладає курси: "Історія науки і техніки", "Наука і релігія", "Філософія", "Теорія пізнання: основи соц. епістемології". Наук. інтереси: філософія та методолгія науки, наука і релігія, історія науки, філософських проблеми гуманіт. знання. Понад 60 праць, зокрема: Діалог науки і релігії в наук.-іст. контексті. К., 2008; Основи історії науки і техніки. Навч. посіб. К., 1997 (у співавт.); Філософія. Хрестоматія. К., 2009 (у співавт). Наука і релігія – перспективи діалогу // Філософських проблеми гуманіт. наук. 2006. №8; Гуманіт. пізнання: нові виклики епістемології // Вісник НАУ. Сер.: Філософія. Культурологія. №1(3). К., 2006; Стратегії навчання філософії: історія і сучасність // Вісник НАУ. Сер.: Філософія. Культурологія. №2(4). К., 2006; В.Гейзенберг про співвідношення науки, філософії, релігії // Практична філософія. 2007. № 2; Позанаукове знання в контексті історії науки // Наук. вісник Чернівец. ун-ту. Сер.: Філософія. Вип. 353. Чернівці, 2007; Наук. й реліг. революції в реконструкціях соц. історії науки: проблеми взаємовпливу // Філософських проблеми гуманіт. наук. 2007. № 12.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи