ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Залеська Людмила Василівна

15.07.1939

Місце народження: м. Новоекономічне Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила філософський ф-т Ростов. ун-ту (1969). Канд. дис. "Наука в системі дух. культури розвинутого соціалістичного сус-ва" (1983). У Київ. ун-ті: у 1988–98 доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів. Викладала курс «Філософії» для студентів гуманітарних факультетів. Наук. інтереси: проблеми розвитку дух. потенціалу особистості. Бл. 50 праць, зокрема: Наука як елемент духовної культури суспільства. – К., 1977; Мировоззренческая роль науки в формировании личности. // Актуальне проблемы марксистско-ленинской направленности ученого процесса в высшей школе. Тезисы доклада на Республиканской научно-практической конференции. – К., изд-во КГУ, 1982 (в соавт); Творческий характер гуманизации науки. // Творчество как предмет философского исследования. – К., КПИ, 1989; Наука как феномен культуры. // Философские проблемы современного естествознания. Вып. 73. – К., Вища школа, 1990; Філософія: Навч. посіб. / За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1997 (у співавторстві).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи