ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гатальська Стелла Миколаївна

06.11.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. "Предметні форми культури як результат і передумова творч. діяльності" (1982). У Київ. ун-ті: з 1981 асист, з 1988 – доцент кафедри філософії. Викладає курси: "Філософія культури", "Структуралістська парадигма в методології гуманіт. пізнання", "Філософія постструктуралізму і деконструктивізму", "Основи семіотики". Наук. інтереси: філософія культури. Понад 40 праць, зокрема: Диалектика социальных процессов. К., 1983 (у співавт.); Материальное и духовное в социальном развитии. К., 1986 (у співавт.); Макробій. Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського (примітки і коментарі, у співавт.). К., 2000; Рене Декарт. Міркування про метод. (переклад, передмова, примітки, у співавт.). К., 2001; Філософія культури. Підруч. К., 2005.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи