ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Приходько Володимир Володимирович

29.02.1976

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Філософія історії Й.Г. Фіхте" (2002). У Київ. ун-ті: з 2007 доцент каф. філософії філософського ф-ту. Читає курси: "Теорет. і практ. філософія", "Феноменологія", "Феноменологічна соціологія", "Філософія історії", "Філософія гуманіт. знання". Наук. інтереси: філософія нім. ідеалізму кін. ХVIII – поч. ХІХ ст., онтологічні, гносеологічні і антропол. проблеми історії, розвитку і креативності. Чл. Кантівського наук. т-ва в Україні. Бл. 20 праць, зокрема: Філософія та політологія в структурі сучасного соціо-гуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011 (у співавт.)

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи