ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Філософії та методології науки кафедра Філософії та методології науки кафедра

Створена 1962 як загальноунів. каф. філософії природн. ф-тів, згодом увійшла до філософських ф-ту. З 1992 – сучас. назва. Каф. керували: професор. О.В. Шугайлін (1962-64), професор. Н.Т. Костюк (1964-87), професор. Т.Д. Пікашова (1987-97), професор. І.С. Добронравова (з 1997). Напрями наук. досліджень: філософія і методологія науки; філософія техніки; філософські засади постнекласичної науки; новітня філософія науки; світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства; екологія і основи безпеки життєдіяль¬ності; етика науки та біоетика; теорія наукового пізнання, методика викладання філософії. Наук. школи професора І.С.Добронравової «Філософські засади синергетичної методології міждисциплінарних досліджень» та професора В.Л.Чуйка «Аналіз основоположень методологічних систем». На каф. працюють 3 проф., докторів філософських наук (І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко, В.Л. Чуйко), 8 доц., кандидат філософських наук (Т М. Білоус, О В. Комар, А.А. Кравчук, Ю.В. Павлов, О.Є. Перова, С.П. Петрущенков, А.І. Пипич, О.В. Руденко) та 1 асист. Кандидат .філософських наук Чайка Я.М. Кафедра співпрацює з: Інститутом філософії РАН; Російською академією державної служби при Президенті Російської Федерації; Віденським технічним університетом. Колективні праці останніх років: Добронравова І.С., Комар О.В., Кравчук А.А., Руденко О.В., Павлов Ю.В., Перова О.Є. Філософія: хрестоматія. У 2 т. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія і методологія науки. К. : ВПЦ "Київський університет", 2008; Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. Новітгя західна філософія науки. – К.: «Парапан», 2008.

Білоус Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
26.12.1969

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології" (2005). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2006 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Добронравова Ірина Серафімівна

 • Останні зміни:
16.02.1947

Місце народження: м. Южно-Сахалінськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Філософ. Закінчила фіз. ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. «Філософський аналіз проблеми суперечливості квантової електродинаміки» (1977). Докт. дис. "Философские основания естественнонаучного освоения процессов самоорганизации" (1991). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1977 старш. викл., з 1983 доц., з 1991 проф., з 1997 зав. каф. філософії та методології науки філософський ф-ту.

Читати далі >Комар Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
09.11.1978

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Обґрунтування про позиційного знання в сучас. аналіт. епістемології" (2005). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2008 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Костєв Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
19.08.1942

Місце народження: м. Томськ, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Інженер-електромеханік. Закінчив фіз.-тех. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту (1964), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. "Методологічний аналіз становлення квазікласичного підходу в фізиці (на матерілах фізики високих енергій)" (1973). У Київ. ун-ті: з 1972 асист., з 1974 старш. викл., 1980–2011 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Кохан Надія Миколаївна

 • Останні зміни:
09.09.1958

Місце народження: с. Крапивна Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1983). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., 1997–2000 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Кравчук Андрій Андрійович

 • Останні зміни:
10.11.1953

Місце народження: с. Колодянка Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив геол. ф-т Київ. ун-ту (1978), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1988). 1996 захистив Канд. дис. "Методол. аналіз тенденції теоретизації геології". У Київ. ун-ті: з 1978 стажист-дослідник геол. ф-ту, з 1979 заст. дир. студ. містечка, з 1983 заст. голови профспілк. комітету викл. та співроб., з 1989 асист., з 1997 доцент каф. філософії та методології науки. 1997–99 заст. декана філософського ф-ту з навч.-вих. роботи, 1999–2009 заст. декана філософського ф-ту з навч. роботи.

Читати далі >Охріменко Олег Григорович

 • Останні зміни:
02.07.1944

Місце народження: м. Астрахань, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1976). Канд. дис. "Логико-гносеологический анализ диалектического выведения знаний" (1979). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., 1984–2011 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Павлов Юрій Валерійович

 • Останні зміни:
14.12.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму" (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2008 доцент каф. філософії і методології науки.

Читати далі >Перова Ольга Євгенівна

 • Останні зміни:
26.12.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Біохімик, філософ. Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1995), асп. філософського ф-ту (2003). Канд. дис. "Ціннісні орієнтації сучас. біол. дослідження (постнекласичний етап)" (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 асист. каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Петрущенков Сергій Петрович

 • Останні зміни:
21.07.1962

Місце народження: с. Юшково Смоленськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1988). Канд. дис. "Повсякденність в контекстуальних реконструкціях науки" (2000). У Київ. ун-ті: з 1988 асист., з 2002 доцент каф. філософії та методолгії науки.

Читати далі >Пікашова Тетяна Дмитрівна

 • Останні зміни:
26.12.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Біолог, філософ. Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1969), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1972). Канд. дис. „Диалектико-материалистический анализ генезиса и методологии неовитализма" (1973). Докт. дис. „Методологический анализ проблемы развития биологии как теоретической системы знания" (1985). У Київ. ун-ті: 1973–2002 асист., доц., професор. каф. філософії та методології науки. 1987–1997 зав. каф.

Читати далі >Руденко Ольга Валентинівна

 • Останні зміни:
24.02.1967

Місце народження: м. Слов'янськ Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис. "Допозитивістський" етап філософії науки (іст.-філософських аналіз)" (2004). У Київ. ун-ті: з 1991 старш. лаборант, з 2004 асист., з 2008 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Сидоренко Лідія Іванівна

 • Останні зміни:
16.02.1952

Місце народження: м. Сталіно.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Біолог, філософ. Закінчила біол. ф-т (1974), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. «Методологічна роль принципу єдності історичного і логічного в теоретизації біологічного знання» (1978). Докт. дис. "Філософських проблем становлення і розвитку біотехнологій" (1991). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1981 доцент каф. філософії природн. ф-тів, з 1992 професор. каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Соловей Леонід Антонович

 • Останні зміни:
02.01.1947

Місце народження: м. Душеті, Грузія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Інженер. Закінчив Ворошиловград. пед. і-нт (1969), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. „Гносеологический анализ алгоритмичности мышления" (1977). Докт. дис. „Практическая природа идеалов познавательной деятельности (на матер. философии и матем. естествознания)" (1988). У Київ. ун-ті: 1977–95 викл., старш. викл., доцент. і професор. каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Чайка Яна Миколаївна

 • Останні зміни:
03.03.1986

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2008). Канд. дис. «Трансдисциплінарність як умова розв’язання складних комплексних проблем (філософсько-методологічний аспект)» (2012). У Київ. ун-ті: з 2011 асист. каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Чуйко Вадим Леонідович

 • Останні зміни:
28.04.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1986). Канд. дис. "Гносеологічний аналіз процесу технол. використання науки" (1990). Докт. дис. "Реконструктивна рефлексія в філософії науки" (2002). У Київ. у-нті: з 1988 асист. каф. філософії природн. ф-тів, з 1993 доц., з 2003 професор. каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Шашкова Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
23.08.1960

Місце народження: м. Кривий Ріг Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1984). Кандидат дис "Філософських аналіз потенціалу науки" (1990). Докт. дис. "Наука і релігія у парадигмальному вимірі" (2009). У Київ. ун-ті: з 1990 асист., з 1995 доцент каф. філософії та методології науки, з 2003 доц., з 2010 професор. каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи