ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гусєв Валентин Іванович

 • Останні зміни:
06.06.1947

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. "Диалектика как метод построения теоретического знания" (1978). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1980 старш. викл. кафедри діалектичного матеріалізму, у 1985–94 доцент кафедри історії філософії.

Читати далі >Даниленко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
10.01.1937

Місце народження: с. Галаївець Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1963). У Київ. ун-ті: у 1964–86 асист., старш. викл. кафедри філософії гуманітарних ф-тів.

Читати далі >Дем'янов Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
01.01.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. "Філософське освоєння дійсності як вид духовного виробництва" (1987). У Київ. ун-ті: з 1987 асист., з 1992 доцент кафедри філософії.

Читати далі >Демірська Інна Олександрівна

 • Останні зміни:
22.08.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Історик, філософ. Закінчила історичний ф-т Київ. ун-ту (1990), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Логіка і філософія: парадигми розвитку (історико-філософський аналіз)" (2001). У Київ. ун-ті: з 1982 лаборант, секретар-машиністка, диспетчер, старш. лаборант, з 1999 асист., з 2003 доцент кафедри логіки.

Читати далі >Дехтяр Валерій Миколайович

 • Останні зміни:
20.10.1965

Місце народження: с. Дмитрівка Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. «Проблема влади у франц. постструктуралізмі» (1999). У Київ. ун-ті: з 2001 асист. кафедри філософії.

Читати далі >Дирда Іван Ілліч

 • Останні зміни:
28.09.1914- 08.08.2000

Місце народження: с. Горностаївка Херсон. губ..
Філософ. Закінчив Моск. Військово-юридичну академію (1949). У Київ. ун-ті: у 1965–85 викл., старш. викл. кафедри етики, естетики і логіки.

Читати далі >Дирда Олександр Іванович

 • Останні зміни:
02.04.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. "Діалектично-матеріалістичний аналіз природи наук. знання" (1978). У Київ. ун-ті: у 1980–82 асист., старш. викл., доц., заст. декана філософського ф-ту з роботи з іноземними студ.

Читати далі >Дишлевий Петро Сидорович

 • Останні зміни:
20.06.1927

Місце народження: с. Терешки Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив фізико-математичний ф-т Черкас. держ. пед. ін-ту (1951), асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1954). Канд. дис. (1955). Докт. дис. "Філософські проблеми релятивістської фізики" (1968). У Київ. ун-ті: 1972–80 зав. каф. діалект. матеріалізму, декан філософського ф-ту.

Читати далі >Діденко Віталій Федорович

 • Останні зміни:
09.05.1951- 28.07.2009

Місце народження: с. Лукашівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1979). Канд. дис. "Методологічна функція категорії "соціальний час" у дослідженні сутності революційного процесу" (1984). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., доцент кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Діденко Лариса Віталіївна

 • Останні зміни:
25.12.1979

Місце народження: м. Боярка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського" (2005). У Київ. ун-ті: з 2009 доцент кафедри філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Дмитриченко Володимир Савелійович

 • Останні зміни:
15.03.1925- 23.12.1981

Місце народження: с. Білозір'я Черкас. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. "Общественно-политические и философские взгляды Я.П. Козельского" (1955). Докт. дис. "Соціалістична думка на Україні в 70-х – на поч. 80-х ХІХ ст." (1980). У Київ. ун-ті: у 1952–56 асист., старш. викл., з 1956 доц., у 1972–73 заст. декана філософського ф-ту, у 1979–81 в. о. зав. кафедри історії філософії, у 1981 професор. кафедри історії філософії.

Читати далі >Дмитрук Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
28.06.1939- 24.05.1987

Місце народження: м. Троянов Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. "Соц.-естет. аналіз дизайнерської діяльності" (1977). У Київ. ун-ті: з 1971 інженер наук. групи тех. естетики лабораторії конкретних соціол. досліджень філософський ф-ту (1971)...

Читати далі >Добронравова Ірина Серафімівна

 • Останні зміни:
16.02.1947

Місце народження: м. Южно-Сахалінськ, Росія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Філософ. Закінчила фіз. ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. «Філософський аналіз проблеми суперечливості квантової електродинаміки» (1977). Докт. дис. "Философские основания естественнонаучного освоения процессов самоорганизации" (1991). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1977 старш. викл., з 1983 доц., з 1991 проф., з 1997 зав. каф. філософії та методології науки філософський ф-ту.

Читати далі >Добшевич Фома Петрович

 • Останні зміни:
20.12.1807- 01.01.1880

Місце народження: Ковенська губ..
Наукове звання: професор римо-католицького богослов’я.
Богослов. Навчався в Росієнському дворянському уч-щі (1819–24), Тельшевській єпархіальній семінарії (1825–26), Гол. дух. семінарії при Віленському ун-ті (1826–30). Отримав ступінь магістра богослов’я. В Ун-ті св. Володимира: у 1842–46 професор. богослов’я рим.-катол. віросповідання і настоятель рим.-катол. церкви.

Читати далі >Довбищенко Михайло Володимирович

 • Останні зміни:
04.06.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчив 1993 іст. ф-тет Київ. Ун-ту. Працював викладачем КНУКіМ, ВМУРоЛ «Україна», Нац. академії оборони України. Читав курси: «Історія України», «Історія укр. державності», «Релігієзнавство», «Укр. палеографія» та ін. У Київ. ун-ті: 2005–08 докторант, з жовт. 2009 м.н.с., з жовт. 2011 н. с., з жовт. 2012 по кін. 2015 с. н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Соціальна та регіональна структура Уніатської Церкви кінця XVI – першої половини XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства)» (1998); докт. дис. «Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.» за спец. «Українознавство» (захист відбувся 31.05.2010).

Читати далі >Дученко Жанна Андріївна

 • Останні зміни:
10.02.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1959). Канд. дис. "Про змістовну місткість знань" (1971). У Київ. ун-ті: у 1960–61 старш. лаборант каф. матем. аналізу і теорії вірогідностей матем. ф-ту, з 1963 викл., з 1967 асист., у 1972–2003 старш. викл., доцент каф. етики, естетики та логіки.

Читати далі >Дученко Микола Васильович

 • Останні зміни:
04.09.1931- 19.04.1988

Місце народження: с. Шевченкове Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. «О категоріях субъекта и объекта в теории познания диалектического матерриализма, Киев (1961). Докт. дис. "Проблема об'єкта в маркс.-ленін. теорії пізнання" (1970). У Київ. ун-ті: з 1955–70 асист., старш. викл., доц., проф., декан підготов. ф-ту для інозем. громадян, у 1970–73 заст. дир. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1973 зав. каф. філософії гуманіт. ф-тів, у 1978–98 зав. каф. діалектичного матеріалізму.

Читати далі >Євдокименко Володимир Юхимович

 • Останні зміни:
02.02.1927

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1949). У 1969 за сумісн. був в.о. професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Ємець Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
19.07.1959

Місце народження: с. Троїцьке Любашівського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Філософ. Закінчила 1981 відділення психології філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала патопсихологом в Психоневрологічній лікарні м. Києва ім. І.П. Павлова (1981–93). У Київ. ун-ті: з 1998 м.н.с. Ін-ту українознавства та Центру українознавства, у 2007–2014 н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Українознавча концепція В. І. Вернадського (соціально-філософський аналіз)» (2006).

Читати далі >Єневич Федір Федорович

 • Останні зміни:
26.04.1905- 05.12.1976

Місце народження: с. Глібки Поділ. губ..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив іст. ф-т Моск. держ. пед. ін-ту ім. В.І. Леніна (1931), асп. з філософії у Ленінград. відділенні комуніст. академії при ЦВК СРСР (1932), філософських відділ Укр. ін-ту червоної професоури у м. Києві (1937). Канд. дис. «Маркс.-ленін. теорія понять» (1941). Докт. дис. «Світогляд Т.Г. Шевченка» (1951). У Київ. ун-ті: у 1937–41 зав. каф. філософії, у 1943–47 зав. каф. діалектичного та іст. матеріалізму, у 1947–51 доцент. цієї каф., у 1951–58 зав. каф. каф. діалектичного та іст. матеріалізму, у 1958–69 професор. каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, у 1969–76 професор. та проф.-консультант каф. філософії природн. ф-тів.

Читати далі >Єфіменко Віталій Віталійович

 • Останні зміни:
22.02.1955

Місце народження: с. Рівне Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1977). Канд. дис. "Діяльнісний підхід як методол. принцип маркс.-ленін. етики" (1982). У Київ. ун-ті: з 1980 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Живоглядова Ірина Вікторівна

 • Останні зміни:
03.08.1961

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1988). Канд. дис. "Роль продуктивної уяви у структурі творчого процесу" (1991). У Київ. ун-ті: з 1992 асист., доцент каф. етики, естетики та культурології.

Читати далі >Загороднюк Петро Олександрович

 • Останні зміни:
18.09.1932- 18.06.2003

Місце народження: с. Юношки Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. "Борьба за ленинское философское наследие на Украине (20-е – нач. 30-х гг. ХХ в.)" (1965). У Київ. ун-ті: з 1963 асист., з 1966 старш. викл., з 1972 доцент каф. історії філософії, з 1992 – каф. історії заруб. філософії, з 1994 – каф. історії та теорії філософії, у 1998–99 доцент каф. історії філософії. У 1973 заст. декана філософський ф-ту.

Читати далі >Залевський Андрій Данилович

 • Останні зміни:
09.01.1924- 03.01.1985

Місце народження: с. Володимирівка Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. 1950 Закінчив Київ. пед. ін-т ім. М. Горького (1950). У Київ. ун-ті: у 1964–85 старш. наук. співроб., доц., професор. філософського ф-ту.

Читати далі >Залеська Людмила Василівна

 • Останні зміни:
15.07.1939

Місце народження: м. Новоекономічне Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Ростов. ун-ту (1969). Канд. дис. "Наука в системі дух. культури розвинутого соціалістичного сус-ва" (1983). У Київ. ун-ті: у 1988–98 доцент каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Залізняк Леонід Львович

 • Останні зміни:
19.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Історик, археолог. Закінчив 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Осн. місце роботи – Ін-т археології НАН України, де з 1972 пройшов шлях від лаборанта до зав. відділу археології кам’яної доби. В Київ. ун-ті: 1993–2004 – проф., пров.н.с. Ін-ту українознавства, потім Центру українознавства); читав лекції на каф. етнології іст. ф-ту; член спец. Вчен. ради Київ. ун-ту по захисту дисертацій з іст. спеціальностей. Водночас – проф. НаУКМА, де очолює магістерську програму «Археологія та Давня історія України» (з 1995).

Читати далі >Зарицький Юрій Павлович

 • Останні зміни:
10.06.1941

Місце народження: с. Лейпциг Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Проблема преемственности в процесі нравственного становлення особистості" (1980). У Київ. ун-ті: з 1974 асист. каф. етики і естетики, з 1978 асист., з 1985 старш. викл., з 1986 доцент каф. основ наук. комунізму гуманіт. ф-тів, з 1990–97 доцент каф. теорії соціалізму та політології, доцент каф. політології. У 1980–81, 1984–85 заст. декана філософського ф-ту по роботі з іноземн. громадянами.

Читати далі >Зелінський Микола Юхимович

 • Останні зміни:
08.01.1944

Місце народження: с. Моївка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Прогнозування розвитку особистості в умовах зрілого соціалізму" (1982). У Київ. ун-ті: у 1979–2006 асист., доцент каф. філософії гуманіт. наук.

Читати далі >Зінченко Арсен Леонідович

 • Останні зміни:
20.07.1948

Місце народження: с. Парпурівці Вінницьк. р-ну Вінницької обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Історик. Закінчив фіз-мат. ф-т Вінницьк. пед. ін-ту (1967–72) та іст. ф-т того ж ін-ту (1971–75). Працював у сфері освіти: у СШ Вінницьк. обл. та м. Вінниці (з 1968), виклад. каф. історії СРСР та всесвіт. історії Вінницьк. пед. ін-ту (з 1980). У Київ. ун-ті: 2004–06 пров.н.с. Центру українознавства. З 2006 зав. каф. історії України та методики навчання Київ. Ун-ту ім. Бориса Грінченка. З листопада 2014 – заст. директора Національного науково-дослідного інституту українознавства

Читати далі >Зіньківський Василь Васильович

 • Останні зміни:
04.07.1881- 05.08.1962

Місце народження: м. Проскурів .
Науковий ступінь: доктор філософії.
Наукове звання: екстраординарний професор.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира. Учень Г.Челпанова. Пр.-доц., а після стажування за кордоном і захисту магіст. дис. (1915) – екстарорд. професор. каф. філософії.

Читати далі >Зоц Володимир Афанасійович

 • Останні зміни:
12.04.1939- 19.09.1998

Місце народження: с. Слав'яни Дніпропетр. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ-релігієзнавець. Закінчив Сум. держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка (1961). Канд дис. «Духовна культура та атеїстичне виховання» (1973). Докт. дис. «Науковий атеїзм у системі духовної культури соцалістичного суспільства» (1980). У Київ. ун-ті: 1982–86 професор. каф. історії та теорії наук. атеїзму.

Читати далі >Зубчик Олег Анатолійович

 • Останні зміни:
02.07.1978

Місце народження: с. Горишківка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка (2002), магістратуру Київ. ун-ту ринкових відносин (2007). Канд. дис. «Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження» (2005). У Київ. ун-ті: з 2002 мол. наук. співроб., асист. каф. політології. У 2009 був заст. декана філософського ф-ту.

Читати далі >Івашкевич Ігор Мілентійович

 • Останні зміни:
19.01.1939

Місце народження: с. Солобківці Яромолин. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Станіславів. держ. пед. ін-ту (1961), ф-т журналістики Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. «Поглиблення протилежності між розумовою і фіз. працею в умовах наук.-тех. революції при капіталізмі» (1983). У Київ. ун-ті: у 1985–87 старш. викл. каф. наук. комунізму філософського ф-ту.

Читати далі >Ісраелян Рубен Рубенович

 • Останні зміни:
27.04.1936- 01.01.1995

Місце народження: м. Баку .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ, полковник. Закінчив Військ. уч-ще зв’язку у м. Муром (Володимир. обл., Росія) (1957), Військ.-політ. академію ім. В.І. Леніна (1965). Канд. дис. (1978). У Київ. ун-ті: у 1988–93 доцент каф. наук. комунізму природн. ф-тів, соц.-політ. теорій для природн. ф-тів, каф. політології.

Читати далі >Ішмуратов Анатолій Теміргалійович

 • Останні зміни:
22.10.1946

Місце народження: м. Ташкент, Узбекистан.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова (1974), асп. при Ін-ті філософії АН СРСР (1977). Канд. дис. "Темпоральна логіка та темпоральні контексти" (1979). Докт. дис. "Логічний аналіз практичних міркувань" (1987). У Київ. ун-ті: у 1992–2006 професор. каф. логіки.

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 333
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи