ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Іщенко Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
16.05.1976

Місце народження: с. Лепетиха Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. 1999 Закінчила філософський ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка (1999). Канд. дис. "Соц. конфлікт в цивілізаційному процесі: формування, розгортання та розв'язання" (2003). У Київ. ун-ті: з 2009 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Кагамлик Світлана Романівна

 • Останні зміни:
22.10.1961

Місце народження: с. Косів Чортківського р-ну Тернопіл. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчила 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Працювала: м.н.с., с.н.с. ЦДІАК України (1982–98). У Київ. ун-ті: з 1995 с.н.с. Ін-ту українознавства (за сумісн.), з 1998 на пост. основі, вчений секретар Ін-ту українознавства, з 2000 н.с., з 2002 с.н.с. Центру українознавства. Водночас з 2000 – вч. секретар Центру українознавства, з 2007 – заст. дир. Центру українознавства філос. ф-ту. Вчене звання старш. наук. співроб. отримала 2006. Канд. дис. «Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.» (2000). З 2002 наук. співроб. відділу дух. культури Нац. Києво-Печерського іст.-культ. заповідника (за сумісн.).

Читати далі >Калінін Юрій Анатолійович

 • Останні зміни:
10.07.1946- 19.04.1996

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, релігієзнавець. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. "Роль і місце наук.-атеїстичного виховання у формуванні комуніст. світогляду" (1978). Докт. дис. "Філософських -ідеалістичне обгрунтування православ'я: сутність, еволюція форми" (1990). У Київ. ун-ті: з 1973 старш. лаборант, з 1976 асист., з 1976 старш. викл., з 1980 доц., у 1991–96 професор. каф. релігієзнавства. У 1986–96 зав. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Канарський Анатолій Станіславович

 • Останні зміни:
16.04.1936- 28.12.1984

Місце народження: с. Руднє-Грабовка Житомир. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Суб'єкт естетичного" (1969). Докт. дис. "Діалектика естет. процесу" (1982). У Київ. ун-ті: у 1966–84 асист., доц., професор. каф. етики і естетики.

Читати далі >Караульна Наталія Вікторівна

 • Останні зміни:
17.11.1972

Місце народження: с. Требухівка Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. "Духовність як чинник самовизначення людини" (2000). У Київ. ун-ті: з 2001 мол. наук. співроб., асист., з 2004 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Каращук Микола Григорович

 • Останні зміни:
20.07.1980

Місце народження: с. Бірки Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Тараса Шевченка (2002), асп. Київ. нац. торг.-економ ун-ту (2006). Канд. дис. "Інформ. влада як чинник демократизації сучас. сусп-ва" (2006). У Київ. ун-ті: з 2009 асист. каф. політології.

Читати далі >Кардаш Олексій Дмитрович

 • Останні зміни:
31.03.1921

Місце народження: с. Бабинці Вінниц. обл..
Філософ. Закінчив Черкас. держ. пед. ін-т (1940), філол. ф-т Київ. ун-ту (1950). У Київ. ун-ті: у 1951 асист. каф. логіки.

Читати далі >Карнаухов Ігор Михайлович

 • Останні зміни:
28.12.1921- 01.01.2006

Місце народження: м. Краматорськ Луган. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. «Розвиток В.І.Леніним марксистського вчення про пролетарську державу у післяжовтневий період» (1965). У Київ. ун-ті: 1951–69 асист., старш. викл., доц., професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів. У 1966–72 проректор Київ. ун-ту по вечірньому та заоч. навчанню. У 1969–72 зав. каф. філософії гуманіт. ф-тів.

Читати далі >Касьян Володимир Іванович

 • Останні зміни:
24.04.1929- 14.10.2010

Місце народження: с. Боромля Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. "Про деякі закономірності взаємодії науки і техніки" (1965). Докт. дис. "Соц.-політ. проблеми з‘єднання досягнень наук.-техн. революції з перевагами соціалізму" (1980). У Київ. ун-ті: з 1985 зав. каф. наук. комунізму, з 1990 зав. каф. політології, у 1991–2005 професор. каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Кебуладзе Вахтанг Іванович

 • Останні зміни:
12.02.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1994). Канд. дис. "Інтерсубєктивне вчення Е. Гуссерля як трансцендентальний фон феноменологічної концепції досвіду А. Шюца" (1998). У Київ. ун-ті: з 1998 мол. наук. співроб. філософського ф-ту, з 2000 асист. каф. філософії.

Читати далі >Кедровський Олег Іванович

 • Останні зміни:
05.09.1939- 28.02.2005

Місце народження: с. Внуково Смоленськ. обл., Росія .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Інженер, філософ. Закінчив КПІ (1961), філософський ф-т вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму при Київ. обл. комітеті КПУ (1964), асп-ру філософського ф-ту Київ. ун-ту (1966), мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1972). Канд. дис. "Философский аспект теории открытия в математике" (1967). Докт. дис. "Методологические проблемы развития математической теории" (1978). У Київ. ун-ті: з 1967 доцент каф. філософії природн. ф-тів, з 1978 доц., 1981–87 професор. каф. діалектичного матеріалізму.

Читати далі >Кирилюк Федір Михайлович

 • Останні зміни:
09.09.1944

Місце народження: с. Саражинці Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, засл. діяч науки і техніки України.
Філософ, засл. діяч науки і техніки України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Методол. проблеми вивчення місця і ролі робітничого класу у розвинутих капіталістичних країнах" (1976). Докт. дис. "Проблеми розвитку соціаліст. ідеалу у загальноцивілізаційному процесі" (1991). У Київ. ун-ті: 1973–92 асист., доц., проф., 1992–2006 зав. каф. політології.

Читати далі >Кириченко Михайло Сергійович

 • Останні зміни:
12.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д. Юма та їх сучас. інтерпретації" (2004). З 2002 – У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2008 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Клепіков Олександр Іванович

 • Останні зміни:
22.02.1938- 05.07.2002

Місце народження: м. Карпова Полтав. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Формування особистості майбутнього спеціаліста у студ. будівельних загонах" (1976). У Київ. ун-ті: з 1984 доц., 1997–2001 професор. каф. філософії гуманіт. наук.

Читати далі >Клєвцов Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1922

Місце народження: с. Клєвцово Воронез. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив літ. ф-т Урал. держ. пед. ін-ту (1942), асп. по каф. філософії Київ. держ. пед. ін-ту (1950). Канд. дис. "Критика О.І. Герцена нім. ідеалізму кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст." (1951). У Київ. ун-ті: у 1953 старш. викл. каф. історії філософії.

Читати далі >Клєпікова Олександра Петрівна

 • Останні зміни:
17.07.1932

Місце народження: с. Пітім Тамбов. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчила ф-т рос. мови і л-ри Тамбов. держ. пед. ін-ту (1952), асп-ру філософського ф-ту Київ. ун-ту (1967). Канд дис. захистила в 1968. У Київ. ун-ті: у 1967–69 асист. каф. етики, естетики та логіки.

Читати далі >Кляшторний Микола Данилович

 • Останні зміни:
15.02.1946

Місце народження: с. Розкопане Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. "Дух. культура як чинник формування соціаліст. способу життя" (1981). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1972 старш. викл. каф. наук. комунізму, з 1984 доцент каф. наук. комунізму, з 1992 доцент каф. політичних наук.

Читати далі >Князєв Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
01.05.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ, засл. діяч науки і техніки України, держ. службовець ІІІ рангу. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. "Філософських -соціол. аналіз взаємозв'язку праці і техніки" (1981). Докт. дис. "Технологія як предмет соц.-філософських дослідження" (1991). З 1983 працює У Київ. ун-ті: з 1983 доцент каф. філософії ІПК, викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1988 доц., з 1992 професор. каф. філософії філософського ф-ту.

Читати далі >Кобченко Катерина Аркадіївна

 • Останні зміни:
08.01.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
Історик. Закінчила 1997 іст. ф-т Київ. ун-ту та 2001 асп. цього ф-ту по каф. Давньої та Нової історії України. Працювала: викладач іст. дсциплін Медичного ін-ту Укр. асоціації нар. медицини (1997-99); асист., ст. виклад. каф. гуманітарних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» (2002–04). У Київ. ун-ті: 2004–05 м.н.с. ІЖ, з черв. 2005 м.н.с. Центру українознавства, з 2008 н.с., з вер. 2011 по кін. 2015 с. н. с., з травня 2016 – н. с. Центру українознавства філос. ф-ту.

Читати далі >Ковш Олексій Георгійович

 • Останні зміни:
11.02.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1981). 1990 захистив Канд. дис. "Трудовий колектив як форма соц. асоціації в структурі соціаліст. сус-ва" (1990). У Київ. ун-ті: з 1981 старш. лаборант каф. сусп. дисциплін підготов. ф-ту, з 1983 інструктор парт. комітету ун-ту, з 1985 асист. каф. наук. комунізму філософського ф-ту, з 1986 пом. ректора, з 1991 старш. викл. каф. спец. і гуманіт. дисциплін ф-ту підвищення кваліфікації лекторів при Київ. ун-ті, 1992–96 старш. викл. каф. спец. і гуманіт. дисциплін ф-ту гуманіт. знань Міжгалузевого ін-ту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Київ. ун-ті.

Читати далі >Козленко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
13.09.1949

Місце народження: м. Костянтинівка Донец. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1973). Канд. дис. "Свобода світогляду, совісті та віросповідання (соціокультурний аспект дослідження)" (1997). У Київ. ун-ті: з 1975 старш. методист, асист., доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Козлов Олексій Олександрович

 • Останні зміни:
08.02.1831- 27.02.1901

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор філософії.
Наукове звання: ординарний професор.
Філософ. Закінчив іст.-філол. ф-т Моск. ун-ту (1856). Магістерська дис. "Метод і напрям філософії Платона" (1880). Докт. дис. "Генезис теорії простору і часу у Канта" (1884). В ун-ті св. Володимира: 1876–84 приват-доц., професор.

Читати далі >Колобков Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
02.06.1925

Місце народження: м. Микитівка Сталін. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив пед. ф-т Військ. ін-ту інозем. мов (1953), ф-т Військ. ін-ту інозем. мов (1956). Канд. дис. "Соціологічні погляди американського соціолога Едварда Росса" (1961). 1956-72 працював У Київ. ун-ті: 1956–60 старш. викл. інозем. мов ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, у 1959 за сумісн. викл. каф. історії філософії, з 1960 старш. викл. каф. історії і теорії атеїзму, з 1961 старш. викл., 1963–69, 1971–72 доцент. наук. комунізму, 1969–71 старш. наук. співроб. філософського ф-ту.

Читати далі >Колодний Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
03.01.1937

Місце народження: с. Софіївка Черкаського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. Нью-Йоркської академії наук.
Філософ-релігієзнавець, акад. Нью-Йоркської академії наук. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. «Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого» (1967). Докт. дис. «Атеїзм як форма світоглядного знання і самосвідомості особи» (1987). У Київ. ун-ті: 2000–04 професор. каф. релігієзнавства.

Читати далі >Колотило Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
13.05.1977

Місце народження: с. Ступичне Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. "Роль ідеології в процесі соціальних змін" (2006). У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2008 доцент каф. філософії гуманітарних наук.

Читати далі >Колотілова Наталія Андріївна

 • Останні зміни:
07.04.1974

Місце народження: м. Бровари Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Діалог: логіко-філософський аналіз" (1999). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 20003 доцент каф. логіки.

Читати далі >Колюх Валерій Вікторович

 • Останні зміни:
18.04.1973

Місце народження: с. Медвин Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Остання займана посада: асистент.
Політолог. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1999). Канд. дис. "Інституціональні чинники політ. стабільності в дем. сусп-ві" (2007). У Київ. ун-ті: з 2002 асист. каф. політичних наук.

Читати далі >Комар Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
09.11.1978

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Обґрунтування про позиційного знання в сучас. аналіт. епістемології" (2005). У Київ. ун-ті: з 2000 асист., з 2008 доцент каф. філософії та методології науки.

Читати далі >Комаха Лариса Григорівна

 • Останні зміни:
03.08.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2001). Канд. дис. "Логіко-філософських аналіз поняття "дія" (2001). У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2007 доцент каф. логіки.

Читати далі >Конверський Анатолій Євгенович

 • Останні зміни:
15.09.1948

Місце народження: с. Горишківка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, академік НАН України.
Остання займана посада: декан.
Філософ, академік НАН України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Проблема обґрунтування в логіці наук. дослідження" (1975). Докт. дис. "Теорія як об`єкт аналізу в логіці та методології науки" (1992). У Київ. ун-ті: з 1974 викл. каф. філософії гуманіт. ф-тів, 1980–85 заст. декана філософського ф-ту, з 1992 зав. каф. логіки, з 1995 декан філософського ф-ту.

Читати далі >Кондратьєва Ірина Владиславівна

 • Останні зміни:
01.04.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Історик, філософ. Закінчила іст. ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис. "Морально-етичні погляди мислителів Київ. дух. академії (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)" (1998). У Київ. ун-ті: з 1982 старш. лаборант, з 1998 асист., з 2002 доцент каф. релігієзнавства.

Читати далі >Кононенко Тарас Петрович

 • Останні зміни:
03.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1989). Канд. дис. "Іст.-філософських концепція В. Соловйова" (1993), докт. дис. «Українознавчі виміри філософської спадщини Г.Сковороди. Розвиток методології науки» (2011). У Київ. ун-ті: з 1992 асист., 1998–2004 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Конотоп Людмила Григорівна

 • Останні зміни:
24.06.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук, доктор філософії УВУ.
Наукове звання: професор.
Філософ, доктор філософії Українського Вільного Унів-ту (м. Мюнхен, ФРН). Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Проблема антигероя в сучасній кінематографії Заходу (екзистенціальні та фрейдистські тенденції) (1981). Докт. дис. «Проблема життя та смерті в історії філософії (мітологічні та середньовічні інтерпретації)» (1993). У Київ. ун-ті: 1972–75 лаб-т філософського ф-ту, 1975–79 методист навч.-метод. центру, з 1981 викл., з 1986 доц., з 1999 професор. кафедри релігієзнавства філософського ф-ту.

Читати далі >Конча Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
11.07.1968- 07.07.2016

Місце народження: м. Шостка Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Історик. Закінчив 1995 іст. ф-т Київ. ун-ту, отримавши спеціальність історик-археолог, викладач історії, 1998 асп. Ін-ту українознавства Київ. ун-ту. З 2000 н.с., у 2008–2015 с.н.с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Походження індоєвропейців: аналіз концепцій» (1999). Водночас з 2000 ст. виклад. НаУКМА (за сумісн.). Співкер. і наук. секретар постійно діючого наук. семінару «Походження і давня історія індоєвропейських народів» на базі ІА НАНУ та УТОПІК (2005–2010). 

Читати далі >Копнін Павло Васильович

 • Останні зміни:
27.01.1922- 27.06.1971

Місце народження: с. Гжель Москов. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: профессор, акад. АН УРСР, чл.-кор. АН СРСР.
Філософ, акад. АН УРСР, чл.-кор. АН СРСР. Закінчив філософський ф-т Моск. ін-ту філософії, л-ри та мист. (1939), асп. Моск. держ. пед. ін-ту ім. В.І. Леніна (1947), докт-ру Ін-ту філософії АН СРСР (1955). Канд. дис. "Боротьба матеріалізму та ідеалізму у розвитку вчення про сутність судження" (1947). Докт. дис. "Форми мислення і їх роль у пізнанні" (1955). У Київ. ун-ті: 1958–62 зав. каф. філософії.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 333
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи