ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрущенко Віктор Петрович

01.01.1949

Місце народження: с. Совинка Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України, акад. АПН України.

Закінчив філософських ф-т Київ. ун-ту (1975). Канд. дис. «Основные закономерности социализации личности при социализме» (1978). Докт. дис. «Проблема взаимосвязи научной идеологии и духовной культуры. (Методолого-социологический анализ)» (1988). У Київ. ун-ті: 1975–95 асист., старш. викл. кафедри етики і естетики, доц., професор філософії гуманітарних наук кафедри. Викладав курс «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів. 1995–99 – заст. і перший заст. міністра освіти України. З 1999 – директор Ін-ту вищої освіти АПН України. З 2003 – ректор Київ. національного пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. Наук. інтереси: проблеми філософії освіти, трансформації гуманіст. освіти в Україні. Є одним із фундаторів плюральної методології соц. пізнання та парадигмальної моделі розвитку історії соц. філософії. Понад 200 праць, зокрема: Людина в системі культури. К., 1984; Проблема гуманізму у сучас. філософії. К., 1994 (у співавт.); Социология – наука об обществе. Х., 1996 (у співавт.); Беловежье. Л. Кравчук. Украина 1991–1995. К., 1996 (у співавт.); Сучас. соц. філософія. Т. 1–2. К., 1996 (у співавт.). Засл. діяч науки і техніки України. Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, почесними грамотами Верховної Ради України, знаком "Знак Пошани" Київ. міськ. голови, орденами і медалями церковних (дух.) та громад. організацій, почесними грамотами МОН України, МВС України, Академії пед. наук України, Держ. комітету у справах молоді та туризму, Всеукраїнського т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, т-ва "Знання України".

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи