ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бойченко Іван Васильович

02.08.1948- 24.10.2007

Місце народження: с. Острів Львів. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. АПН України.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Основні форми соц. знання, їх взаємозв'язок і розвиток" (1979). Докт. дис. "Категоріальний апарат історичного матеріалізму: методологічна функція" (1990). У 1971–2001 працював в Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. У 1988–97 за сумісн. викладав у Київ. ун-ті курс соціальної філософії та спец. курси з логіки і методології соц. пізнання, методології засад сучасної зарубіжної соціології, філософії історії. З 1999 – професор. кафедри філософії гуманітарних наук. Викладав курс "Філософія", спец. курси "Філософія історії", "Міфологія та релігія як типи світогляду". Наук. інтереси: філософія як світогляд і методологія, філософія політики, філософія історії, соціальна філософія, теорія, методологія та логіка соціально-гуманітарного пізнання, історія філософії, філософія релігії, філософія міфології. Один із засновників напряму філософсько-історичних досліджень в сучасній Україні. Розробив оригінальну концепцію монадологічного розуміння історії. Понад 300 праць, зокрема: Суспільні закони та їх дія. К., 1995 (у співавт.); Людина в сфері гуманітарного пізнання. К., 1998 (у співавт.); Цивілізація та історія. К., 1999 (у співавт.); Філософія історії: Підруч. К., 2000; Філософія: Навч. посіб. К., 1997, 2000, 2003 (у співавт.); Філософія: Підруч. К., 2001, 2002 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи