ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Божук Людмила Володимирівна

01.08.1958

Місце народження: смт Новоархангельськ Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчила іст. ф-т Київ. ун-ту (1980). Працювала виклад. історії в сш м. Києва (1980-2000). 2001–2010 – у Київ. ун-ті: пров. історик, що проводить наук.-тех. розробки, Центру українознавства, тепер Центру українознавства філос. ф-ту Київ. ун-ту. З 2003 – здобувач наук. ст., з 2009 к. і. н. Канд. дис. «Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід» (2009).

Наук. інтереси: дослідження сучас. тенденцій в освіті укр. зарубіжжя: проблеми становлення та перспективи розвитку українознавчої освіти загалом і шкільництва зокрема в різн. регіонах проживання українців. Є співавт. програми з курсу «Український світ» для недільн. шкіл укр. зарубіжжя. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Автор біля 40 наук. праць.
Осн. праці: Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості // Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: Монографія. К., 2004 (у співав.); Українство у світі: шляхи ширення та утвердження через освіту та шкільництво // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: Монографія. К., 2005 (у співавт.); Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.); Концептуальні засади розвитку освіти українського зарубіжжя та практика реалізації // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: сер. «Українознавство» 2006, Вип. 10; Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі: державна політика та громадська ініціатива // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка: серія «Українознавство» 2007, Вип. 11; Матір усього українського зорганізованого національного життя (до 140-річчя заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта») // Календар-щорічник «Українознавство» 2008. К., 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи