ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фінансів кафедра Фінансів кафедра

Була засн. у 1992 (до грудня 2009 каф. фінансів, грошового обігу та кредиту). Першим зав. каф. був д-р екон. наук, проф., Засл. діяч науки і техніки України А.С. Гальчинський; в 1993-2003 каф. очолював д-р екон. наук, проф., Засл. діяч науки і техніки України О.Д. Василик; з 2003 – каф. фінансів, грош. обігу та кредиту очолював д-р екон. наук, проф. І.О. Лютий; з лютого по листопад 2008 – в.о. зав. каф. д-р екон. наук, проф. С.В. Науменкова. З грудня 2008 каф. очолює д-р екон. наук, проф. І.О.Лютий. Сфера наук. інтересів каф.: фінанс. система, бюджетна система та фінанс. політика держави, фінанс. аспекти соц. функції держави, фінанс. ринок і бірж. діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи. Нині до складу каф. входять 4 д-ри і 16 канд. наук. Середній вік ПВС – 35 р. Каф. фінансів є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів зі спец. «Фінанси і кредит» та магістрів зі спец. «Фінанси». Перший набір студентів був проведений у 1992. За час свого існування каф. підготувала більш ніж 1700 фахівців з фінансів та банк. справи. Серед навч. дисциплін гол. місце посідає цикл фундамент. та професійно-орієнтованих екон. дисциплін, серед яких: «Теорія фінансів», «Теорія грошей», «Фінанси п-в», «Державні фінанси», «Фінанс. ринок», «Фінанс. менеджмент» та ін. Сьогодні каф. працює за навч. планами для класичних ун-тів, розроблено і впроваджуються нов. навч. плани відповідно до вимог Болонської конвенції. Практ. сторона навч. процесу забезпечується плідним співроб-вом каф. з держ. фінанс. установами: МФ, ДПА, КРУ, НБУ, комерц. банками, аудиторськими компаніями та ін. Протягом тривалого часу каф. підтримує тісні наук. зв’язки з наук. центрами та НДІ, у т.ч. Ін-том Законодавства ВР України, Мін-вом економіки, ДННУ «АФУ» МФ, НДЕІ при Мін-ві економіки, Об’єднаним ін-том економіки НАН України, Ін-том стратегічних досліджень та ін.; багатьма заруб. навч. закладами, зокрема, з Ін-том економіки АН Азербайджан. республіки, Азербайджан. Держ. екон. ун-том (м. Баку), Ун-том Ебергарда Карла (м. Тюбінген, ФРН), Ун-т Софія_Антіполіс, (м. Ніцца, Франція). Викл., студенти та аспіранти каф. беруть участь у міжн. конф. та семінарах, проходять стажування у пров. заруб. навч. закладах. Каф. є центром метод. роботи і має значний досвід і традиції у підготовці і виданні навч.-метод. літ-ри. За останні 10 років викл. каф. опубліковано 29 монографій, 40 підруч. та навч. посіб., серед яких: Василик О.Д. Теорія фінансів. К., 2003; Податки на споживання в економіці України / За ред. д-ра екон. наук проф. Лютого І.О. К., 2005; Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку / За ред. д-ра екон. наук проф. Лютого І.О. К., 2007; Державний кредит та боргова політика / За ред. д-ра екон. наук проф. Лютого І.О. К., 2007; Національні фінансові системи в умовах глобалізації / За ред. д-ра екон. наук проф. Лютого І.О. Івано-Франківськ., 2008; Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. К., 2008; Тропіна В.Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства. К., 2008; Податкова система / За ред. д-ра екон. наук, проф. Лютого І.О. К., 2009 та ін. І.О. Лютий

Дрозд Наталія Володимирівна

  • Останні зміни:
22.03.1986

Місце народження: м. Кіровоград, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
2008 – закінчила екон. ф-т, 2011 – асп-ру Київ. ун-ту. 2011 – асист. каф. фінансів Київ. ун-ту.

Читати далі >Любкіна Олена Вікторівна

  • Останні зміни:
23.01.1973

Місце народження: смт. Олександрівка, Вознесен. р-н Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 – закінчила Київ. ун-т за спец. «Економіка». 2000 – асист., 2004 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. фінансів Київ. ун-ту.

Читати далі >Лютий Ігор Олексійович

  • Останні зміни:
27.05.1960

Місце народження: с. Пісківка, Бородян. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1983 – закінчив екон. ф-т, 1994 – докт-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту. З 1983 – асист. каф. політ. економії Київ. інж.-буд. ін-ту. З 1985 – асп., з 1989 – асист. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1993 – доц., з 1997 – доц., з 2001 – проф., з 2003 – зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту; у 2008 – в.о. декана екон. ф-ту, з 2009 – проректор з наук.-пед. роботи, зав. каф. фінансів Київ. ун-ту.

Читати далі >Рак Роман Володимирович

  • Останні зміни:
28.05.1979

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
2001 – закінчив Європ. ун-т. 2002 – асист., 2008 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. фінансів Київ. ун-ту.

Читати далі >Рожко Олександр Дмитрович

  • Останні зміни:
30.05.1981

Місце народження: м. Полоцьк, Вітебськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
2004 – закінчив екон. ф-т, 2006 – асп-ру Київ. ун-ту. 2009 – доц. каф. фінансів Київ. ун-ту, з 2010 заст. дир. ІПО з навч. роботи.

Читати далі >Романюк Микола Васильович

  • Останні зміни:
23.05.1964

Місце народження: с.Старий Кривин, Славутського р-ну, Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
1986 закінчив економічний ф-т Київ. ун-ту, 1986-1988 – асист. каф. політ. економії Ужгород. держ. ун-ту, 1992-1996 – доц. каф. екон. теорії Ужгород. держ. ун-тету, 1996 – доц., завідувач каф. бух. обліку та аудиту Мукач. технол. ін.-ту. 2005 – докторант каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, 2008 – доц. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. фінансів Київ. ун-ту.

Читати далі >Тропіна Валентина Борисівна

  • Останні зміни:
18.06.1954

Місце народження: м. Буринь, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.
1982 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1982-98 – викл. каф. екон. теорії Сум. держ. ун-ту, 1998-201 – викл. каф. податкового менеджменту Нац. ун-ту держ. податкової служби України, 2001 – викл. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту, 2007 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. фінансів екон. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи