ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лютий Ігор Олексійович

27.05.1960

Місце народження: с. Пісківка, Бородян. р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1983 – закінчив екон. ф-т, 1994 – докт-ру каф. економічної теорії Київ. ун-ту. З 1983 – асист. каф. політ. економії Київ. інж.-буд. ін-ту. З 1985 – асп., з 1988 – асист. каф. політ. економії гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1993 – доц., з 1997 – доц., з 2001 – проф., з 2003 – зав. каф. фінансів, грошового обігу та кредиту; у 2008 – в.о. декана екон. ф-ту, з 2009 – проректор з наук.-пед. роботи, зав. каф. фінансів Київ. ун-ту. Канд. дис. «Социалистическое обобществление и развитие коллективных форм и организации оплаты труда» (1988). Докт. дис. «Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні» (2000). 1999 – присвоєно вчене звання доц., 2002 – проф. каф. фінансів грошового обігу та кредиту. Наук. розробки та практичні пропозиції знайшли відображення у ряді програм, законопроектів: «Про банки та банківську діяльність», «Про Державний борг»; проектів Законів про держ. бюджет та пропозицій щодо удосконалення бюджетного законодавства; матеріалів засідання РНБО України. Чл. Вчен. ради Київ. ун-ту, заст. Гол. Спец. вчен. ради Київ. ун-ту, Чл. редколегії фахових видань: «Фінанси України», «Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка», «Вісник Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича», «Світ фінансів», «Економіка» (Вільнюс), «Банківська справа». Академік Академії наук Вищої школи України, відмінник освіти, заслужений економіст, нагородж. почесними грамотами і подяками МОН України. 2008 – нагороджений нагрудним знаком «Петра Могили». Почесний проф. ун-ту «Галицька Академія». Під кер. захищено 3 д-р. та 26 канд дис.  

Автор більше 150 наук. та навч.-метод. праць.

Осн. праці: Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки. К., 1999; Податки на споживання в економіці України. К., 2005 (у співавт.); Державний кредит та боргова політика України К., 2008 (у співавт.); підручники: Банківський маркетинг. К., 2008 (у співавт.); Банківська справа. К., 2009 (у співавт.). Гроші і кредит .К., 2010 ( у співавт.)

Автор: С.В. Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи