ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тропіна Валентина Борисівна

18.06.1954

Місце народження: м. Буринь, Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Наукове звання: професор.

1982 – закінчила екон. ф-т Київ. ун-ту. 1982-98 – викл. каф. екон. теорії Сум. держ. ун-ту, 1998-201 – викл. каф. податкового менеджменту Нац. ун-ту держ. податкової служби України, 2001 – викл. каф. екон. теорії екон. ф-ту Київ. ун-ту, 2007 – доц. каф. фінансів, грош. обігу та кредиту, з 2009 – доц. каф. фінансів екон. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Реализация закона неуклонного роста производительности труда в условиях интенсификации производства» (1988), докт. дис. «Фіскальне забезпечення реалізації соціальної функції держави» (2009). Сфера наук інтересів: фін. аспекти соц. функції держави. Автор понад. 80 наук. праць. Осн. праці: Соц. функція держави та фіскальний механізм її реалізації: теоретико-практ. аспекти дослідження. К., 2005; Бюджетні форми і методи забезпечення соціальної стабільності у суспільстві. К., 2006; Соц. безпека як об’єкт фіскальної політики в Україні. К., 2008; Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи. К., 2008; Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства. К., 2008; Теорія фінансів. К., 2009; Фінансова система регіонів: новітні погляди та перспективи. К., 2011. 

Автор: С.В.Науменкова

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи