ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фінансів Збройних Сил кафедра військового факультету фінансів і права Фінансів Збройних Сил кафедра військового факультету фінансів і права

З 1994 – сучасна назва. Перша каф. фінанс.-екон. напряму у ЗС України. Очолювали каф.: з 1993 полк. М.К. Новіков, з 1999 канд. екон. наук, доц., полк. Ю.Б. Медведєв, 2007–12 к.екон.н., доц., полк. І.В. Ващенко, з 2012 к.екон.н., підполк. А.І. Сизов. Вагомий внесок у розвиток каф. зробили її ветерани: О.Ф. Журавель, І.М. Семеніхін, М.К. Новіков, С.Є. Шпильовий, Ю.Б. Медведєв, С.М. Ільченко, О.І. Кузьміч. Наук. потенціал каф. сьогодні складають канд. наук, доценти полк. І.В. Ващенко, полк. Ю.Б. Медведєв, ген.-л-т І.Ю. Марко. Каф. готує фахівців за напрямом «Фінанси та кредит» з освітньо-кваліфікац. рівнем бакалавр та спеціаліст для фінанс.-екон. служби ЗС України й ін. військ. формувань держави. На каф. викладаються дисципліни: «Фінанси ЗС», «Фінанс. забезпечення військ. частини», «Пенсійне забезпечення в.-служб.», «Грошове забезпечення в.-служб.», «Оплата праці робітників і службовців», «Військ. логістика», «Оборонна економіка». Осн. напрями наук. діяльності каф.: шляхи удоскон. фінансування військ та обліку в умовах ринк. економіки України; система підготовки військ. фахівців у країнах НАТО; створення галуз. стандартів вищої освіти військ. фінансистів; шляхи реформування й удоскон. системи грошового забезпечення в.-служб. та оплати праці робітників в Україні. Викладачі беруть участь у щорічних наук. конф., наук.-практич. семінарах, проводять олімпіади для слухачів і курсантів, працюють над створенням і публікацією. навч.-метод. посіб., підруч., написанням наук. статей. Каф. підтримує тісне наук. співроб-во з економ. ф-том Київ. унів-ту, ін. ВНЗ України. З 2003 укладено угоду про співроб-во з Військ. фінанс.-екон. академією (м. Ярославль, Росія). Осн. праці: С.М. Чімишенко, Ю.Б. Медведєв. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища: Навч. посіб. – К., 2005; О.І. Кузьміч, Д.М. Бабій, О.І. Олефір. Оплата праці працівників військових частин. Навч.-метод. посіб. – К., 2005; І.Ю. Марко, Д.М. Котій, Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін. Фінанси Збройних Сил. Навч. посіб. – К., 2006; І.Ю. Марко, Д.М. Котій, Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін, В.М. Анохін. Основи фінансового забезпечення військової частини. Ч. І. Навч. посіб. – К., 2006; І.М. Семеніхін, Ю.Б. Медведєв, І.В. Ващенко. Фінансове забезпечення збройних сил в умовах ринкової економіки України. – К., 2006; І.Ю. Марко, І.В. Ващенко, О.О. Чечуліна. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління Украни та європейський досвід. Навч. пос. – К., 2011; Ковальчук Т.Т., І.Ю. Марко. Шахрайство на фінансовому ринку. Практичний посібник з протидії. – К., 2011. І.В. Ващенко

Ващенко Ірина Василівна

  • Останні зміни:
12.08.1969

Місце народження: м. Житомир.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 2002 викл., старш. викл., доц., з 2007 нач. каф. фінансів ЗС військ. фінанс.-екон. ф-ту, у 2012 році – ТВО заступника начальника ВІ з навч. роботи.

Читати далі >Журавель Олександр Федорович

  • Останні зміни:
07.04.1926

Місце народження: пгт Короп Чернігівської області.
Наукове звання: генерал-майор.
У ВІ Київ. унів-ту: з1995 доц. відділення військ. підготовки, 1998–2002 доц. ф-ту військ.-фінанс. підготовки.

Читати далі >Залєський Євген Миколайович

  • Останні зміни:
21.10.1954

Місце народження: м. Херсон.
Наукове звання: полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: 1987 – викл., старш. викл. об’єднаної військ. каф, з 1992 – відділення військ. підготовки, 1993 – заст. нач. каф. тактико-спец. підготовки, 1994 – заст. нач. Другого ф-ту (військ.-фінанс. підготовки). 2004 звільнився з військ. служби, працює на посаді наук. співроб. Лінгвістичного НДЦ ВІ.

Читати далі >Кириленко Ігор Володимирович

  • Останні зміни:
17.06.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1991 нач. автомоб. служби відділення військ. підготовки, з 1994 асист., викл. каф. загальновійськ. дисциплін, з1999 по 2011 р. – нач. каф. військової економіки військ. фінанс.-економ. ф-ту, з 2011 доцент кафедри економіки та фінанс.

Читати далі >Новіков Микола Костянтинович

  • Останні зміни:
20.12.1947

Місце народження: м. Вороніж, РФ.
Наукове звання: полковник.
У Київ. ун-ті: 1993–98 нач. каф. Військової економіки та права (пізніше – фінансів Збройних Сил) Відділення військ. підготовки. Викладав «Фінанси ЗС». З 1999 – викл. НАО України.

Читати далі >Семеніхін Іван Миколайович

  • Останні зміни:
01.09.1945- 18.12.2008

Місце народження: с. Дружба Покровського району Орловської області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У ВІ Київ. унів-ту: з 1998 викл., з 1999 старш. викл., з 2001 доц. каф. фінансів Збройних Сил військ. фін.-економ. ф-ту. Викладав фінанс. забезпечення військ. частини.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи