ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фінансового права кафедра Фінансового права кафедра

Створена в 2011 шляхом реорганізації кафедри адміністративного та фінансового права (наказ Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 23 лютого 2011 року), яка протягом 1960-2010 років була складовою кафедри конституційного та адміністративного права. На кафедрі створено потужну фінансово-правову школу, яка на сьогодні є провідною в Україні. Її визнано не тільки в нашій державі, але і за її межами – в Російській Федерації, Республіці Бєларусь, Хорватії, інших країнах постсоціалістичного простору, в Китаї тощо. Створила цю школу визнаний фахівець із світовим ім’ям академік Академії правових наук, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Воронова Лідія Костянтинівна. Вона підготувала 14 докторів наук та понад 50 кандидатів юридичних наук. Під її керівництвом захистили дисертаційні дослідження викладачі кафедри: Пришва Н.Ю. (докт. юрид. наук, проф., завідуюча кафедрою), Кадькаленко С.Т. (канд. юрид. наук., доц.), Гетманцев Д.О. (канд. юрид. наук., доц.), Губерська Н.Л. (канд. юрид. наук., доц.), Очкуренко С.В. (канд. юрид. наук.). Кафедра забезпечує читання нормативного курсу «Фінансове право» (2 курс) та спецкурсів за спеціалізаціями «Конституційне та фінансове право» (спеціалісти), «Адміністративне та фінансове право» (магістри). Зокрема – «Податкове право», «Бюджетне право», «Митне право», Актуальні проблеми фінансового права», «Правове регулювання фінансового контролю». «Інформаційне право», «Валютне право» , «Фінансова відповідальність», «Актуальні проблеми банківського права», «Податкове право ЄС» тощо. З 2012 року кафедрою запроваджено дві нові спеціалізації: «Фінансове право» та «Податкове право». Підготовлено нові спецкурси: «Проблеми теорії та філософії податкового права»; «Теоретичні проблеми бюджетного права»; «Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем»; «Правове регулювання державного боргу та кредитування бюджету»; «Правове регулювання грошового обігу в Україн», «Правовий статус централізованих позабюджетних фондів» тощо. Зараз на кафедрі працює 8 викладачів. З них професорів – 2, доцентів – 4, асистентів, кандидатів юридичних наук – 2. Колектив кафедри працює над проблемами та уточненням меж предмету фінансово-правового регулювання в сучасних умовах розвитку Української держави. Н.Ю.Пришва

Агафонова Наталія Володимирівна

  • Останні зміни:
19.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1999 р. – закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1999-2003 – асист., з 2003 – доц. каф. конституц. та адмін. права (з 2010 р. – каф. фінанс. права) юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 2002 р. захистила канд. дис.: «Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків». З 2006 р. – податковий консультант ТОВ «Нестле Україна». З 2012 р. народний депутат України 7-го скликання; секретар комітету ВР України з питань правової політики. Напрямки наук. діяльності: банк. право, податкове право.

Читати далі >Берлач Анатолій Іванович

  • Останні зміни:
17.01.1965

Місце народження: с. Черче Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Заслужений юрист України (2009). Підполковник міліції. У 1989 закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, а в 1999 – Національну академію внутрішніх справ України (нині Київський національний університет внутрішніх справ). У 2003-2008– за сумісництвом професор кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Київського університету. З 2011 р. проф. каф. адміністративного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Воронова Лідія Костянтинівна

  • Останні зміни:
05.10.1934- 01.11.2015

Місце народження: м. Темір (Казахстан).
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. НАПрН України. 1954 закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту ім. І.Франка. З 1963 працює в Київ. ун-ті. 1975-96 – зав. каф. держ. та адмін. права, з 1996–2010 – проф. каф. конст. та адміністративного права, з 2010 – фінансового права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Губерська Наталя Леонідівна

  • Останні зміни:
07.11.1975

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – викл., асист., доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 – доц. каф. фінансового права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кадькаленко Сергій Тимофійович

  • Останні зміни:
17.04.1948

Місце народження: с. Бишев Бишевського р-ну (зараз – Макарівський р-н) Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1975 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1975 – асист., ст. викл., доц. каф. конституц. та адмін. права, з 2011 – доц. каф. фінансового права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Пришва Надія Юріївна

  • Останні зміни:
28.05.1961

Місце народження: смт Володарка, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1983 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. В ун-ті з 1986: асист., з 1990 – доц.; з 2005 – проф., зав. каф. конституц. та адмін. права, з 2010 – зав. кафедрою адміністративного та фінансового права; з 2011– зав. каф. фінансового права.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи