ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серга Олеся Іванівна

13.06.1970

Місце народження: м. Бішкек, Киргизстан.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.

В 1992 закінчила Нац. аграрний ун-т. Кандидат дис. «Сортові особливості індукції адаптивних реакцій озимої пшениці різних екотипів за умов посухи» (2002). У Київ. ун-ті: з 2001 – м. н. с., з 2005 – н. с. НДЛ фізіологічних основ продуктивності рослин. Наук. інтереси: дослідження фосфоровмісних енергетичних сполук в рослинних тканинах за дії різних стресових умов на молекул. рівні та на рівні цілісного рослинного організму.

Понад 70 наук. праць, зокрема: Біоенергетичні основи стійкості озимої пшениці до посухи, монографія.К., 2004. (у співавт.); Разделение и прямое определение свободных аденозинфосфатов в растениях методом тонкослойной хроматографии. Физиология и биохимия культ. растений. 1999(у співавт.); Особливості надходження тритієвої води в рослини озимої пшениці за умов високотемпературного стресу. Доповіді НАН України. 2000 (у співавт.); Наукові основи регуляції стійкості деревних і газонних рослин до стресових чинників: Монографія. К.,2012 (у співавт.). Постановою Президії НАН України присуджено премію для молодих учених (2000).

Автор: О.І. Серга

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи