ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізіології мозку та психофізіології відділ Фізіології мозку та психофізіології відділ

Створено у 2011 році на базі лаб. фізіологічної кібернетики та психофізіології. Зав. відділу – к. біол. н., с. н. с. Ігор Григорович Зима. Співроб. відділу досліджують психофізіологічні механізми емоційного та інтелектуального напруження у людини, розробляють методи діагностики, профілактики та корекції пов’язаного з ними дистресу. Також досліджуються особливості електричної активності головного мозку та її динаміки при обробці вербальної та невербальної інформації різного рівня складності. У співпраці з відділом клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» досліджуються особливості функціональної активності головного мозку пацієнтів з хворобою Паркінсона. Основні методи, що використовуються у відділі: електроенцефалографія, аналіз викликаних потенціалів, електрокардіографія, електроенцефалографічна томографія, вейвлет-аналіз електрофізіологічних сигналів, в тому числі з використанням авторських програм на основі функцій Кравчука, аналіз варіабельності серцевого ритму, численні методи психофізіологічного та психологічного тестування. На сьогодні до складу відділу входять 10 співроб., з яких 7 к. н. (Зима І.Г., Філімонова Н.Б., Костенко С.С., Чернінський А.О., Крижановський С.А., Тукаєв С.В., Федорчук С.В.) 2 інженери (Чікіна Л.В., Залевська О.В.) та 1 технік (Зайченко О.М.). Наукові розробки відділу щороку представляються на конференціях та симпозіумах міжнар. та всеукр. рівня. Досягнення деяких науковців відзначені державними стипендіями та почесними грамотами. Співроб. відділу протягом багатьох років керують курсовими та дипломними роботами студентів ННЦ «Інститут біології». Також вони беруть участь у педагогічному процесі кафедри фізіології людини і тварин, викладаючи спецкурси «Електрофізіологія головного мозку» (Зима І.Г., Крижановський С.А.), «Математичне моделювання фізіологічних процесів» (Філімонова Н.Б.), загальні курси «Анатомія та еволюція нервової системи», «Фізіологія центральної нервової системи з основами вищої нервової діяльності» (Чернінський А.О., Федорчук С.В.), «Фізіологія людини і тварин» (Крижановський С.А., Чернінський А.О.). На базі відділу проводяться лабораторні роботи з електроенцефалографії (загальний практикум, 3 курс), спецпрактикум «Електрофізіологія головного мозку людини» (студенти спеціалізації «фізіологія людини і тварин»). Співробітники відділу беруть активну участь у організації на базі ННЦ «Інститут біології» регулярної конференції «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології», в роботі Українського фізіологічного товариства імені П.Г. Костюка, Українського товариства нейронаук, Українського біофізичного товариства тощо. А.О. Чернінський протягом ряду років бере активну участь в організації всеукраїнських біологічних змагань школярів. Відділ має творчі зв’язки з ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ» (м. Харків), Київським університетом імені Бориса Грінченка, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ) та Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАНУ (м.Київ).

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи