ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Богданова Талла Леонідівна

28.04.1935

Місце народження: с. Єлизавето-Каменка, Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1958). Кандидат дис. «Физиолого-биохимические основы действия альгицид производных мочевины сине-зеленых водорослей» (1966). У Київ. ун-ті: з 1960 – асист., з 1967 – доцент каф. фізіології та біохімії рослин, з 1974 – до теперішнього часу старш. наук. співроб. Ін-ту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України.

 Коло наук. інтересів: вивчен.фізіол.-біохім. основ механізму дії альгіцидних похідних сечовини на синьозелені водорості; особливості біохім. обміну плодових дерев в зв’язку з їх морозостійкістю. Автор та співавтор 50 наук. видань та підруч. Осн. праці: Посібник з великого практикуму курсу фізіології і біохімії рослин. К., 1974; Справочник по биологии, 1978); рецензії на монографії К.А.Сергеевой «Физиологические и биохимические основы зимостойкости древесных растений».1973; та «Физиология листа».1979.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи