ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Брайон Олександр Володимирович

11.12.1936- 10.05.2003

Місце народження: м. Чуднів, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту.(1959). Кандидат дис. «Флуоресцентное микроскопическое исследование некоторых физических свойств тканей и клеток многолетних растений» (1968). Працював у Ботанічному саду ім. акад. Фоміна мол. наук. співроб. 1961, лаб. фотосинтезу. З 1967 – асист.з 1973 – доцент, у 1990 – 2003 професор каф. фізіології рослин., в. о. заст. зав. каф. фізіології та екології рослин..Викладав нормат. курси: «Анатомія рослин», «Фізіологія рослин», ряд спецкурсів. Чл. Вчен.ради ф-ту, Вчен.секретар спец. ради Київ. ун-ту по захисту дис. зі спец. «Фізіологія рослин» та «Екологія»., експерт ДКНТ, чл. метод. комісії МОН України. Лауреат премій ім. Т.Шевченка Київ. ун-ту (1997) та ім. М.Г.Холодного НАН України (1999).

Автор 276 наук. праць. Осн. праці: Анатомія рослин. К., 1981, 1992; Фізіологія рослин. Практикум. К.,1995; Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології. К.,1998; Фізіологія рослин для допитливих. Стежина в зелений світ. К., 2003; Экология. Охрана природы: Справочное пособие. К.,1987; Екологія, охорона природи: Словник-довідник. К.,2002. Лауреат премій ім. Т.Шевченка Київ. ун-ту та ім. М.Г.Холодного НАН України.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи