ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ольхович Ольга Петрівна

11.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту 1991. кандидат дис. «Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів)» (1995). У Київ. ун-ті: з 1994 – інженер, 1995 – наук. співробітник, НДЛ Фізіол. основ продуктивності рослин. З 2000 –асист., з 2005 – доцент каф. фізіології та екології рослин. Читає нормат. курс «Анатомія рослин» та спецкурси «Фізіологія вищих водних рослин», «Фітоіндикація та фітомоніторинг», «Екологія рослин». Бл. 60 наук. праць. Наук. інтереси: анатомія рослин, фізіологія та екологія вищих водних рослин, створення нових біотестів для оцінки якості водного середовища на основ. фізіолого-біохімічних реакцій водних макрофітів, фітоіндикація та фітомоніторинг природних водойм.

Осн. праці: Анатомія рослин. К., 2008 (у співавт.); Практикум з фізіології рослин. К., 2008 (у співавт.); Фітоіндикація та фітомоніторинг. К., 2005 (у співавт.); Методи дослідження вищих водних рослин. К., 2005 (у співавт.); Анатомія рослин: зошит для лаб. занять. К., 2008 (у співавт.); Анатомія рослин: терміни. К., 2012 (у співав). Нагороджена Медаллю НАН України.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи