ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Войцехівська Олена Василівна

08.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

В 1996 закінчила Київ. ун-т, біол. ф-т, в 1999 – асп-ру каф. фізіології та екології рослин Київ. ун-ту. В 1997 стажувалася в Гент. ун-ті (Бельгія). З 1999 – мол. наук. співроб. НДЛ «Фізіологічних основ продуктивності рослин», 2001 – асист., з 2008 – доцент каф. фізіології та екології рослин. В 2001 – кандидат дис. «Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі ґрунт-рослина та прогнозування ступеня забруднення агроценозів». Коло наук. інтересів – фізіологія та екологія вищих рослин, екол. оцінка навантаження важкими металами агроценозів, розробка мат. моделей міграції важких металів в системі ґрунт-рослина, прогнозування екол. стану агроценозів.

Читає 4 спецкурси: «Кореневе живлення рослин», «Мат. моделювання в біології», «Мат. обробка даних в фізіології рослин», «Основи наукових досліджень»; проводить лабораторні заняття з курсів «Анатомія рослин», «Фізіологія рослин», семінарські заняття з «Біорізноманіття». Автор більше 40 наук. праць. Осн. праці: Практикум з фізіології рослин. К., 2008; Методи математичної статистики у фізіології рослин. К., 2008; Застосування інформаційних технологій для обробки фізіологічних показників рослин. К., 2008. Нагороджена Премією НАН України для молодих вчених (2005).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи