ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузьмич Андрій Григорович

13.02.1960

Місце народження: м.Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

У 1981 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 старш. лаб., інж. каф. загальної фізики фізичного факультету, 1989 наук. співроб., 2009 стар. наук. співроб. Канд. дис. "Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію" (2002). Розробив та створив автоматизований суміщений фототермоакустичний та фотоелектричний мікроскоп для дослідження твердих тіл, зокрема напівпровідників. Голова профспілк. комітету студентів Київ. ун-ту (запропонував будівництво гуртожитку для сімейних студ. та асп., дит. садочку, їдальні санаторію - профілакторію). Голова профспілк. бюро фіз. ф-ту, чл. профспілк. комітету Київ. ун-ту (з 1992). Співавтор 62 наук. публікацій, у т.ч. 2 авт. свідоцтв, 32 наук. статей у вітч. та заруб. фахових виданнях. Осн. праці: Photoacoustic microscopy of epitaxial and ion - doped layers in semiconductors-1995 IEEE Ultrason. Symp., Seattle, Wash., USA, Nov. 7-10, 1995 Proc. Vol.4, Piscataway (N.J.), 1995 (in co-authorship); Исследование кремниевых структур методом совмещенной фотоакустической и фотоэлектрической микроскопии // ЖТФ, 1996. Т.66. Вып.4 (у співав.); Фототермоакустическая и фотоэлектрическая микроскопия кремния //Физика и техника полупроводников. 1999. Вып.6 (у співав.); Photothermoacoustic and photoelectric microscopy of silicon // American Institute of Physics Conference Proceedings 463, Ed. F.Scudieri, M.Bertolotti, Woodbury, New York. 1999 (in co-authorship); Природа візуалізації кремнієвих структур типу p-n- переходу тепловими хвилями //УФЖ, 2000. Т.45. №11(у співав.); Фототермическое преобразование энергии в неоднородных композитных структурах: анализ фотодефлекционного отклика // УФЖ, 2008. Т.53. № 12 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи