ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ляшенко Олег Всеволодович

07.06.1959- 25.09.2013

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент, старший науковий співробітник.
Остання займана посада: доцент, старший науковий співробітник.

1982 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1990 заочну асп-ру цього ун-ту. В Київ. ун-ті працює з 1982. У 1982-1987 - інж. каф. загальної фізики, з 1988 - мол. наук. співроб., 1990-1998 - наук. співроб., 1999 - асист., 2002 - доц., 2007 - старш. наук. співроб. продовжуючи викладати. У 1997 захистив канд. дисертацію "Акустоелектричне перетворення та акустична емісія у напівпровідникових та композиційних структурах" (наукові керівники - проф. Перга В.М. та доц. Жабітенко М.К.). Вч. звання доцента отримав у 2005, вч. звання старш. наук. співроб. - у 2007. Наук. інтереси пов'язані з дослідженнями акустичної емісії (АЕ) матеріалів при електричному, лазерному та динамічному механічному впливах; нерівноважних процесів та процесів дефектоутворення у напівпровідникових структурах та твердих тілах; шумів та флуктуацій у низьковимірних та нанорозмірних гетероструктурах, а також з окремими галузями фізичної акустики, акустики обмежених середовищ та акустоелектроніки. Вперше дослідив АЕ у низьковимірних та нанорозмірних гетероструктурах; а також кореляцію АЕ та деяких електронних, оптичних та нелінійних акустичних явищ у напівпровідникових структурах та матеріалах (понад 50 праць). Автор близько 200 наук. праць, у тому числі 3 навч. посіб., 2 авт. свідоцтв, понад 90 статей. Осн. праці (у співавт.): Определение источников акустической эмиссии в композитном материале // Мех. композ. мат., 1983. №4 ( у співавт.); Акустична емісія світловипромінювальних структур //УФЖ, 2003.Т.48. №9 (у співавт.); О механизме акустоэлектрического преобразования в p-n переходах //УФЖ, 1993. Т.38. №7 (у співавт.); Эволюция спектров электролюминесценции и акустическая эмиссия эпитаксиальных структур GaAsP //ЖПС, 2004. Т.71, №4 (у співавт.); Акустична емісія при релаксації локальних термомеханічних напруг в процесі деградації світловипромінюючих гетероструктур на основі InGaN та GaAsP// УФЖ, 2008.Т.53. № 3 ( у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи