ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту кафедра Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту кафедра

Раніше проведення спорт. заходів покладалось на каф. загальновійськ. дисциплін. З верес. 2007 – кафедра Фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту військово-гуманітарного факультету ВІ. У 2012 році введена до складу кафедри загальновійськових дисциплін. Проводить теорет., практ., навч.-метод., показові заняття й консультації, забезпечує самопідготовку слухачів, курсантів, студентів; організовує iнструкторсько-метод. заняття з фіз. підготовки для ком. навч. пiдроздiлiв, практ. заняття з офіцерами ВІ; розробляє кваліфікац. завдання з фіз. підготовки для слухачів i курсантів на період військ. стажування; проводить НДР з метою підвищення кваліф. викладачів; організовує навч.-тренувальні заняття у спорт. секціях, проводить спорт. й військ.-спорт. змагання; удоскон. навч. базу з фіз. підготовки; веде облік результатів фіз. готовності особового складу та спорт. досягнень. Для занять використовується спорт. база унів-ту – спорт. комплекс каф. та спор. майданчики студмістечка. З 2001 до 2011 каф. очолював полк. В.Ф. Панченко, 2011–12 – підполк. Балдецький А.А. Здобутки: 3 викладачі мають спорт. розряд канд. в майстри спорту, 6 – почесне звання майстра спорту України, 1 – майстер спорту СРСР. Навч. дисципліна «Фіз. виховання, спец. фіз. підготовка і спорт» викладається курсантам, студентам, слухачам усіх спец. Під керів. викладачів проводяться тренування в спорт. секціях з легкої атлетики, багатоборства ВСК, офіцер. триборства, військ. п’ятиборства, армспорту, гирьового спорту, кульової стрільби, плавання, міні-футболу, волейболу. масові спорт. змагання з 16 видів спорту. Завдяки наполегливій роботі колективу 14 вихованців отримали почесне звання майстра спорту України, більше 100 виконали нормативи канд. в майстри спорту та І розряду. Команда ВІ тричі здобувала перемогу в інтелект.-спорт. грі «Патріот» серед ВНЗ силових відомств Києва; 8 разів ставала переможцем кубку України з літнього та зимового поліатлону. На протязі низки років збірна команда ВІ у спартакіаді ЗС України ВІ здобував призові місця. На каф. підтримують старі й започатковують нові спорт. традиції. З 2001 ВІ бере активну участь у Спартакіаді здоров’я серед наук.-пед. складу Київ. унів-ту, в чемпіонатах ЗС України (25 призерів), Києва (41 призер), України (19 призерів). З 2005 щорічно проводить відкритий чемпіонат з легкоатлет. кросу та меморіал з міні-футболу пам’яті першого нач. ВІ ген.-л-та С.А. Жукова. Ведеться активна робота з вивчення й поширення досвіду з питань фіз. підготовки в.-служб., спільні наук. дослідж. в галузі фіз. виховання та спорту з ін. військ. ВНЗ, бойовими підрозділами, силовими структурами. Отримані результати знайшли відображення в багатьох наук.-метод. публікаціях. Каф. бере активну участь у наук.-практ. конференціях фахової спрямованості. Цікава тематика гуртка воєн.-наук. тов-ва дає змогу курсантам і студентам набути досвіду в проведенні наук. досліджень. Осн. праці: В.Ф. Панченко. Організація і проведення фізичної підготовки у військ. ВНЗ. Навч. посіб. – К., 2006; В.Б. Добровольський, С.А. Тарасюк, А.А. Балдецький, А.А. Бутенко. Конспект лекцій з фізичного виховання, спец. фізичної підготовки та спорту. Навч. посіб. – К., 2008. А.А. Балдецький

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи