ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізичної електроніки кафедра Фізичної електроніки кафедра

Заснована у 1937 як каф. електрофізики на базі спеціалізації “електрофізика”, яка існувала з 1932 на фіз.-мат. ф-ті Київ. ун-ту. Передумовою створення каф. був бурхливий розвиток радіотехніки і електроніки в 20-30 рр. ХХ ст. З 1940 – у складі фізичного ф-ту. З 1952 називалася каф.електроніки, з 1970 – каф. фізичної електроніки. На базі каф. у 1952-53 створено радіофізичний факультет, у складі якого вона перебуває дотепер. У 1965 на базі каф. була організована проблемна лабораторія фізичної електроніки, яка об’єднала наук.-роботу 4 кафедр радіофізичного ф-ту. Зав. каф. були: засновник – чл.-кор. АН УРСР проф. Н.Д. Моргуліс (1932-76); доц. І.П. Шашурін (1976-86); проф. Ю.І. Чутов (1988-2002); проф. І.О. Анісімов (з 2002). Під кер. Н.Д. Моргуліса була створена Київ. наукова школа з фізичної електроніки, до якої належать, зокрема, випускники каф. акад. НАНУ Ю.П.Корчевий, А.Г.Наумовець, М.Г.Находкін, чл.-кор. НАНУ О.К.Назаренко, Ю.Г.Птушинський. Вихованці цієї школи Д.О.Городецький, С.М.Левитський, М.Г.Находкін, Ю.І. Чутов були зав. кафедр радіофіз. ф-ту. Каф. забезпечує викладання заг. курсів радіоелектронного циклу для студентів радіофіз. ф-ту, а також готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів, що спеціалізуються в галузі фізики плазми та фізики поверхні. Основні наук. досягнення каф.: обґрунтування напівпровідникової природи ефективних емітерів електронів, впровадження технології надвисокого вакууму в практику фіз. експерименту, відкриття розпорошування матеріалів у високочастотному розряді, відкриття фоторезонансної плазми, створення термоемісійного методу прямого перетворення теплової енергії в електричну. Сьогоднішні наук. дослідження каф. стосуються проблем плазмової електроніки (С.М.Левитський, І.О.Анісімов, О.І.Кельник), запорошеної плазми (Ю.І.Чутов, О.Ю.Кравченко, Є.В.Мартиш), газового розряду (В.Я.Черняк, А.М.Веклич, В.А.Зражевський), авто- та термоемісійних процесів (О.Є.Лушкін, О.І.Кравченко, В.М.Телега), газових сенсорів (В.В.Ільченко). Каф. співпрацює з провідними наук. центрами України – Ін-тами фізики, ядерних досліджень, хімії поверхні НАНУ, рядом зарубіжних ун-тів та ін-тів у Японії, Німеччині, Нідерландах, Франції. Літ.: Історія Київського університету. К., 1959. Киевский университет. К., 1984. Радіофізичний факультет – 50 років. Довідник. К., 2002.
<br />
<i> І.О.Анісімов</i>

Анісімов Ігор Олексійович

 • Останні зміни:
30.06.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, завідуючий кафедрою.
У 1980 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1980-1988 – асист. каф. радіоелектроніки; 1989-1998 – доц. каф. радіоелектроніки, каф. напівпровідникової електроніки; 1998-1999 – д-рант радіофізичного факультету; 2000-2001 – доц. каф напівпровідникової електроніки; 2001-2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки; 2002-2007 – зав. каф. фізичної електроніки; з 2007 – декан радіофізичного факультету.

Читати далі >Бабіч Іда Львівна

 • Останні зміни:
29.09.1928

Місце народження: м. Бердичів, Вінницьк., тепер Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: провідний інженер.
1951 закінчила фізичний факультет Київ. ун-ту. Працювала на фізичному факультеті Київ. ун-ту старш. лаб-том., 1951-1954 інж. каф. оптики. Згодом працювала на радіофізичному факультеті 1954-1987 асист., старш. виклад. каф. електрофізики, з 1987– пров. інж. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Байраченко Іван Володимирович

 • Останні зміни:
14.11.1926- 01.01.2005

Місце народження: с. Шимкове Ананіївський р-н, Одеська обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту (1953). З 1954 - асист., 1956 – старш. викл. каф. радіофізики (нині – каф. квантової радіофізики). У 1962 перейшов працювати на каф. загальної радіотехніки, організовану на базі каф. радіофізики, ставши одним з її пров. викл.

Читати далі >Баранчук Микола Степанович

 • Останні зміни:
19.05.1935

Місце народження: с. Старопорицьк, Іваничівський р-н, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 закінчив Київ. ун-т . У 1959-2002 працював на каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету на посадах: зав. навч. лаб., старш. інж., старш. наук. співроб., асист., старш. викл., доц., старш. наук. співроб.

Читати далі >Бардамид Олександра Федорівна

 • Останні зміни:
12.12.1945

Місце народження: м. Тбілісі, Грузія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1970 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює в Київ. ун-ті з 1970 спочатку на каф. фізичної електроніки, з 1989 на каф. кріогенної та мікроелектроніки на посадах старш. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Бех Ігор Іванович

 • Останні зміни:
02.10.1973

Місце народження: м. Надвірна, Івано-Франків. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1995 закінчив радіофізичний факультет, 2000 - асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті: 1995-1997 - стажист-дослідник ПНДЛ фізичної електроніки, 2002-2008 - асист., з 2008 – доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Бойко Борис Андрійович

 • Останні зміни:
19.02.1931

Місце народження: м. Сміла, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший викладач.
Закінчив 1953 фізичний факультет Київ. ун-ту, з цього ж року працює на радіофізичному факультеті ун-ту. Обіймає посади – зав. лаб., виклад., з 1965 - старш. виклад. У 1987 вийшов на пенсію.

Читати далі >Веклич Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
09.08.1959

Місце народження: с. Приморське Василівського р-ну, Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив радіофізичний факультет (1981) та асп. (1986) Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту на посадах: 1981-1983 - стажиста-досл., 1990-1993 - мол. наук. співроб., 1993-1999 - наук. співроб., 1999-2001 - старш. наук. співроб. ПНДЛ фіз. електроніки, з 2001 - доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Гойса Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
04.07.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1977 радіофізичний факультет Київ. ун-ту,1982 - асп-ру ун-ту. В Київ. ун-ті працював на посадах: 1976 - старш. лаб-т, 1977 - інж. каф. фізелектроніки, 1980 - мол. наук. співроб. каф. кріогенної і мікроелектроніки, 1987 - асист., 2003 - доц. каф. електрофізики.

Читати далі >Городецький Дмитро Олексійович

 • Останні зміни:
24.03.1929- 14.06.2003

Місце народження: м. Златоуст, Росія .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закiнчив 1952 фiзичний факультет Київ. ун-ту. Захистив 1957 канд. дис. “Отражение медленных электронов от поверхности твердых тел”, 1973 - докт. дис. “Дослідження адсорбованих мономолекулярних плівок методом дифракції повільних електронів".

Читати далі >Жмудський Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
07.12.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Захистив 1975 канд. дис. «Нелинейное взаимодействие электромагитных волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения» (наук. кер. - проф. В.Н.Ораєвський). В 1969-84 працював на каф. фізичної електроніки: 1969–72 - мол. наук. співроб., 1972–76 - наук. співроб., 1976–84 - старш. виклад., 1984-86 - доц. каф. теоретичної радіофізики, 1986-2000 – доц. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету.

Читати далі >Жовтянський Віктор Андрійович

 • Останні зміни:
19.02.1949

Місце народження: с. Залісоче, Ківерцівського р-ну, Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
Закінчив 1972 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру цього ун-ту. Працював на посадах від мол. до пров. наук. співроб.

Читати далі >Зиков Герман Олексійович

 • Останні зміни:
08.07.1931- 07.02.2003

Місце народження: м. Чита, Росія.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив у 1955 радіофізичний факультет, каф. фізичної електроніки. Після закінчення був залишений на роботі на цій же кафедрі. За час роботи обіймав посади лаб - та, старш. лаб-та, інж., зав. лаб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Іванець Сергій Сергійович

 • Останні зміни:
10.11.1953

Місце народження: м. Кременчук Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У 1976 закінчив Київ. ун-т за спец. «радіофізика та електроніка (кріогенна та мікроелектроніка)».

Читати далі >Ільченко Василь Васильович

 • Останні зміни:
22.04.1950- 27.06.2013

Місце народження: с. Старе Бориспіл. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Спеціаліст у галузі фізики напівпровідників та діелектриків, фіз. електроніки. 1973 закінчив каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету Київ. ун-ту. 1973-75 працював у НДІ “Сатурн”. У Київ. ун-ті: 1975-86 інж., старш. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. фізики напівпровідників радіофізичного факультету; з 1987 - старш. наук. співроб., доц., 1999 - проф. каф. фізичної електроніки, з 2007 - зав. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Карплюк Костянтин Сергійович

 • Останні зміни:
13.11.1939

Місце народження: с. Нова Прилука Вінницьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Закінчив 1961 Київ. ун-т. В ун-ті працював у 1961-1962, 1964-1968, 1975-1983 на каф. фізичної електроніки на посадах мол. наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Кельник Олександр Ігорович

 • Останні зміни:
26.02.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1993 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993-95 - інженер, 1995-2002- асист., 2002 - доц.

Читати далі >Коваль Ігор Пилипович

 • Останні зміни:
03.02.1947

Місце народження: м. Морозовськ, Ростов. обл. Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
Закінчив 1970 радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1975 - асп-ру. 1970-71 - мол. наук. співроб. ПЛ фізичної електроніки; На кафедрі кріогенної та мікроелектроніки працює з моменту її заснування: з 1976 - старш. інж., асист., 1987 - доц., з 2004 – зав. каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Корчевой Юрій Петрович

 • Останні зміни:
15.10.1936

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: директор Ін-ту вугільних енерготехнологій НАН України та Мінпаливенерго України.
У 1959 закінчив радіофізичний факультет Киів.ун-ту. В ун-ті працював у 1958-1968 на посадах: лаб-та, інж., зав. лаб., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб.

Читати далі >Кравченко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
13.06.1945

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідуючий лабораторією.
Закінчив 1969 радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Захистив 1979 канд. дис. “Фізичні властивості цезієвої та цезій-водневої плазми”. З 1969 працює на радіофіз. ф-ті (каф. фізичної електроніки): інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. лаб.

Читати далі >Кравченко Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
16.11.1955

Місце народження: с. Коробчине, Новомиргородського р-ну, Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1977 механіко-математичний факультет Київ. ун-ту, 1982 - асп-ру радіофізичного факультету, спец. «Фізика і хімія плазми». У Київ. ун-ті на радіофізичному факультеті з 1977: 1977 -79 - стажист-дослідник ПНДЛ фіз. електроніки, 1979 -80 - асист. каф. електрофізики, 1980 – 86 - мол. наук. співроб., 1986-90 - наук. співроб., 1991 -95 - старш. наук. співроб. ПНДЛ фіз. електроніки, 1995 - доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Кучеренко Євген Трохимович

 • Останні зміни:
08.06.1923

Місце народження: м. Бахмач Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Будучи студентом Київ. авіаційного ін-ту (вступив у 1940), добровільно пішов на фронт і до кінця війни був у діючий армії. У 1946 вступив до Київ. ун-ту на фізичний факультет, який закінчив з відзнакою.

Читати далі >Левитський Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
25.10.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, заслужений професор Київського університетуту.
Остання займана посада: професор.
1949 закінчив радіотехн. факультет КПІ, 1952 – асп-ру радіофізичного факультету Київ. ун-ту. З 1952 – старш. виклад. радіофізичного факультету, 1957 – доц. каф. фізичної електроніки, 1974 - 1989 – зав. каф. радіоелектроніки, 1989-96 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, 1996 – проф. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Лиситченко Тамара Єгорівна

 • Останні зміни:
18.01.1949

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: завідуючий сектора теорії та моделювання плазмових процесів.
З 1972 працює на каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету на посадах: інженер, мол. наук. співроб., пров. інженер, 1997 – зав. сектора теорії та моделювання плазмових процесів.

Читати далі >Лушкін Олександр Єгорович

 • Останні зміни:
17.02.1951

Місце народження: с. Дольськ Трубчевського р-ну Брянської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1976 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «Радіофізика і електроніка (фізична електроніка)». На каф. фіз. електроніки працює з 1973 на посадах: інженер, старш. інженер., пров. інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., доц.

Читати далі >Любінецький Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
25.04.1959

Місце народження: м. Винниця.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: завідуючий лабораторією.
1983 закінчив Ленінград. ун-т. 1986 захистив канд. дис. 1989-98 – у Київ. ун-ті на посадах наук. співроб. ПНДЛ фіз. електроніки, старш. наук. співроб., зав. лаб. «Електронна спектроскопія».

Читати далі >Мартиш Євген Власович

 • Останні зміни:
30.09.1952

Місце народження: м. Віляни, Латвія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
1974 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту з 1976 на посадах: 1976-80 - інженера каф. фізичної електроніки, 1980-84 - мол. наук. співроб., 1987-90 - старш. наук. співроб., 1990-95 - зав. сектором НДЛ “Лазерний зв’язок” каф. математики та теоретичної радіофізики, 1995-2001 - зав. сектором НДЛ фізичної електроніки, 2001 - доц. каф. фізичної електроніки.

Читати далі >Матвєєв Віталій Терентійович

 • Останні зміни:
01.02.1942

Місце народження: с. Книжківці Ружичнянськ. р-ну Хмельницьк. обл., тепер в межах м. Хмельницького.
Остання займана посада: провідний інженер-електронік.
Закінчив 1970 радіофізичний ф-т Київ. ун-ту за спец. «радіофізика та електротехніка». У Київ. ун-ті: з 1968 – старш. технік, з 1970-2003 – інж., старш. інж., пров. інж.-електронік, що виконував наук.-тех. розробки у таких НДЛ: проблемній лаб. каф. фіз. електроніки; НДЛ «Фізики поверхні та емісійних явищ», НДЛ «Електрон. спектроскопії» та НДЛ «Оптичної та мікрохвильової обробки інформації та теорії середовищ» каф. кріогенної та мікроелектроніки радіофіз. ф-ту.

Читати далі >Мельник Павло Вікентійович

 • Останні зміни:
23.04.1932

Місце народження: с. Калинівка Староконстянт. р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, Лауреат Держ. премії України в галузі науки й техніки.
Остання займана посада: професор.
В 1955 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1960 – асп-ру ун-ту. Працював в Київ. ун-ті: 1954-55– лаб-т, 1955-57 – зав. лаб., 1960-70 – старш. наук. співроб., 1970-72– старш. викл. каф. фізичної електроніки, 1972-98– доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки. З 1998 – проф. каф. кріогенної та мікроелектроніки.

Читати далі >Михайловський Борис Ілліч

 • Останні зміни:
17.04.1929- 24.08.2014

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1953 pакінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1953 - асист., старш. викл., доц., старш. наук. співроб.

Читати далі >Моргуліс Наум Давидович

 • Останні зміни:
14.05.1904- 01.09.1976

Місце народження: м. Лютичев Подільської губ. (нині Хмельн. обл.).
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, член-кореспондент АН УССР.
Остання займана посада: завідуючий кафедрою.
Закінчив фіз. відділення ВІНО (1926). Після року роботи викл. робітн. профтехнікумів вступив до асп-ри наук.-дослід. каф. фізики (згодом - Ін-т фізики АН УССР) (1927).Тоді ж розпочав пед. діяльність як викл. КПІ, у 1932 – як проф. ВІНО.

Читати далі >Наумовець Антон Григорович

 • Останні зміни:
02.01.1936

Місце народження: с. Рудка, Пінськ. р-н, Брест. обл., Білорусь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: віце-президент НАН України.
1957 закінчив з відзнакою радіофізичний факультет . З цього часу безперервно працює в Ін-ті фізики НАН України. У 1959-63 навчався в асп-рі під кер. чл.-кор. АН УРСР Н.Д. Моргуліса.

Читати далі >Находкін Микола Григорович

 • Останні зміни:
25.01.1925

Місце народження: с. Прохорівка Драбівського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, Заслужений діяч науки і техніки.
Після закінчення фізичного факультету у 1950 вступив до асп-ри, в 1954 захистив канд. дис.

Читати далі >Новосельська Алла Іванівна

 • Останні зміни:
17.08.1934

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У 1957 закінчила радіофізичний факультет Київ. ун-ту. 1973 захистила канд. дис. У 1957-62 працювала в Ін-ті автоматики АН УРСР.

Читати далі >Пікож Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
28.09.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1983 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, асп-ру. 1994 захистив канд. дис. В Київ. ун-ті: 19983 - інж. каф. фізичної електроніки, 1989 - асист., 1995-98 доц.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 49
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи