ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняк Валерій Якович

05.11.1948

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

1971 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту (1971). У Київ. ун-ті з 1971: інж., старш. інж., мол. наук. співроб., асист., доц., 2006 проф. каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету. 2005 захистив докт. дис. „Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах” по спеціальності „фізика плазми”. 1988 стажувався в Карловому ун-ті (м. Прага). Осн. напрям наук. діяльності – нерівноважна плазмохімія. Відкрив і дослідив явище утворення в надзвукових сильно іонізованих плазмових струменях, які витікають в нейтральний газ, стрибків ущільнення, що супроводжуються стрибком температури позитивних іонів при монотонному падінні температури електронів. Показав перспективність використання даного явища для генерації стаціонарної сильно переохолодженої плазми. Виявив і пояснив можливість формування нерівноважної ("двохтемпературної") функції розподілу електронів за енергіями в плазмі несамостійного розряду, що підтримуються плазмовим потоком. Запропонував метод реалізації стаціонарної взаємодії плазми з рідкофазною речовиною, який на відміну від відомих, дозволяє керувати більшою кількістю зовнішніх параметрів газорозрядної системи ніж у відомих, що збільшує селективність плазмохімічного впливу на речовину. Розробив нові типи електричних розрядів: розряд у газовому каналі з суцільною і мікропористою рідкою стінкою і розряд у зворотньому вихровому потоці типу „Торнадо” з „різким” електродом. Показав перспективність використання плазмово-розчинних систем на базі несамостійних розрядів для створення комплексних технологій з охорони довкілля (стерилізації води, знищення токсичних речовин, очищення води від іонів важких металів та стійких органічних забрудників), реформуванню рідких палив з метою збагачення їх вільним воднем, генерації вуглецевих наноструктур, переробці руд в кольоровій металургії та в аналітичній хімії. Наук. кер. 2 канд. дис. “Соросівський доц.” (1996). Виступав з наук. доповідями на міжн. конф. (Швейцарія, Чехія, Хорватія, Польща, Словаччина, Франція), та запрошеними лекціями в наук. установах (Чехія, Польща, Словаччина). Підготував і читає лекц. курси “Плазмодинаміка і плазмохімія”, “Фіз. електроніка. Ч.І”, “Плазмові технології”, “Моделювання задач з фіз. електроніки”, “Спецрозділи фізики плазми”. Автор і співавт. більше 250 наук. праць, 2 навч.посіб. Осн. праці: Схемотехніка. К, 2000 (у співавт.); Тестові завдання з фізики для вступників до університетів: Навч. посіб. / За ред. В.Я. Черняка. К., 2008; http://www.rpd.univ.kiev.ua/abiturient/zadachi.php); Влияние воздуха на концентрацію молекулярного водорода при конверсии этанола посредством неравновесной плазмы газового разряда //Письма в ЖЭТФ, 2008. Т.88. В.2 (в соавт.); Sources of Nonequilibrium Plasma at Atmospheric Pressure”//Ukrainian Journal of Physics, 2008. Vol. 53. N5 ( in co-autership); Plasma Conversion of Ethanol –Water Mixture to Synthesis Gas //Ukrainian Journal of Physics, 2008.Vol. 53. N5 (in co-autership); Плазменная конверсия этанола //Промышленная теплотехніка, 2007. Т.29. № 7(в соавт.); UV-NIR spectroscopy of air plasma in transverse arc discharge //Journal of Molecular Structure, 2005. 744-747 (in co-authorship).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи