ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ільченко Василь Васильович

22.04.1950- 27.06.2013

Місце народження: с. Старе Бориспіл. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Спеціаліст у галузі фізики напівпровідників та діелектриків, фіз. електроніки. 1973 закінчив каф. фізичної електроніки радіофізичного факультету Київ. ун-ту. 1973-75 працював у НДІ “Сатурн”. У Київ. ун-ті: 1975-86 інж., старш. інж., мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. фізики напівпровідників радіофізичного факультету; з 1987 - старш. наук. співроб., доц., 1999 - проф. каф. фізичної електроніки, з 2007 - зав. каф. фізичної електроніки. У 1986-87 працював у апараті МВССО УРСР. Осн. наук. інтереси полягають у дослідженні впливу хім. взаємодії на поверхнях та границях розділу гетерофазних систем на формування функціонально важливих електричних параметрів твердотільних приладів, вивченні адсорбційних та емісійних процесів на гетерофазних поверхнях. Встановив природу утворення потенціального бар’єру та з’ясовані механізми переносу струму в контактних структурах силіцид металу – напівпровідник. У співавт. з В.М.Телегою показав, що при зовн. впливах на електронну підсистему напівпровідникових сполук відбуваються зміни складу поверхні. Цей процес залежить від ступеня іонності зв’язку у напівпроводникому матеріалі. Разом з І.І.Бехом показав, що в скандатних металевопористих емітерах має місце термо-автоелектронна емісія. Зараз наук. робота спрямована на експерим. дослідження та комп. моделювання фіз. явищ на поверхнях наноструткурованих гетерофазних об‘єктів. Показано, що гетероструктури на осн. наноструктурованих плівок та кремнію можуть бути використані для створення електронних емітерів, газових та біосенсорів нового покоління, які можуть поєднати досягнення сучасних нано- та мікро- електронних технологій. Неодноразово виступав з наук. доповідями на міжн. конференціях, у т.ч. у Канаді, Німеччині, Бельгії та ін. Вчен. секретар Комплексної наук. програми Київ. ун-ту; Голова Коорд. ради Укр. фіз. тов-ва; нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України. Академік АН ВШ України (20009). Співавтор навч. посібн. та понад 200 наук. праць. Осн. праці: Application of a new electrometric approach to study interaction between biological molecules. Proc. of the Conference Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MEOMS. Paris, May 9-11, 2000 (у співавт.); About the gas sensitivity of contacts metal - silicon with the superthin nickel and titanium films to the ammonia environment // Sensors and Actuators B. Chemical, 2000. № 62. (у співавт.); Rangelow and others. Field emission cathode array with self-aligned gate electrode fabricated by silicon micromachining // J.Vac.Sci. Techn., 2000. B 18(6). (у співавт.); Пристрій для детектування газів та спосіб його використання. Патент України. № 64151 G 01N7/00 G01N27/00. 17.02.2003 р. (у співавт.); Аналіз продуктів дихання як новий підхід до моніторингу стану хворих на ниркову недостатність //Вісник Київ. ун-ту. Сер: Фізико-математичні науки, 2006. Вип.1 (у співавт.). Літ- ра: Радіофізичний факультет. Довідник. К., 2007.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи