ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Левитський Сергій Михайлович

25.10.1926

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, заслужений професор Київського університетуту.
Остання займана посада: професор.

1949 закінчив радіотехн. факультет КПІ, 1952 – асп-ру радіофізичного факультету Київ. ун-ту. З 1952 – старш. виклад. радіофізичного факультету, 1957 – доц. каф. фізичної електроніки, 1974 - 1989 – зав. каф. радіоелектроніки, 1989-96 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, 1996 – проф. каф. фізичної електроніки. Захистив у 1953 канд. дис. «Дослідження високочастотного розряду в газах», де уперше виявлено та досліджено явище розпорошування електродів у високочастотному розряді, яке згодом знайшло широке застосування в технології виробництва напівпровідникових приладів і мікро¬схем. Докт. дисертація «Надвисокочастотні явища при взаємодії електронних пучків з плаз¬мою» (1972) висвітлила процеси плазмово-пучкової взаємодії та розробки плазмових підсилювачів і генераторів надвисоких частот. Зокрема, разом зі своїм учнем І. П. Шашуріним уперше експерим. вивчив характер зміни функції розподілу електрон. пучка за швидкостями у процесі розвитку плазмово-пучкової нестійкості. Отримані результати стали помітним явищем у галузі плазмової електроніки, описуються у монографіях і підручниках. Наступні етапи діяльності вченого пов'язані з дослідженнями метеорних слідів у іоносфері, імпульсного поверхневого розряду, випромінювання електромагнітних хвиль модульованими електронними пучками в неоднорідній плазмі, просвітленням бар'єрів закритичної плазми. За понад півстоліття роботи в Київ. ун-ті ним підготовлено і прочитано 13 лекц. курсів, надруковано 19 підруч., навч. посіб. та наук.-попул. книг. Серед них особливе місце належить «Збірнику задач та розрахунків з фізичної електроніки», за яким навчались и навчаються студенти відповідної спеціалізації, відомий далеко за межами України. Незамінним для студентів став повний цикл навч.-метод. літератури до курсу «Основи радіоелектроніки». Протягом тривалого часу очолював метод. комісію радіофізичного факультету. Під його керівництвом захищені 11 канд. та 1 докт. дисертації. Автор понад 250 наук. робіт, 2 підруч., 15 посіб. Осн. праці: Вакуумная и твердотельная електроника СВЧ. К., 1984 (в соавт.); Фізична електроніка. Підруч. К., 2005; Основи радіоелектроніки. Підруч. К., 2008. Літ-ра: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2006; Радіофізичний факультет. Довідник. К., 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи