ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лушкін Олександр Єгорович

17.02.1951

Місце народження: с. Дольськ Трубчевського р-ну Брянської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

1976 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту за спец. «Радіофізика і електроніка (фізична електроніка)». На каф. фіз. електроніки працює з 1973 на посадах: інженер, старш. інженер., пров. інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., доц. 1996 захистив канд. дис. “Роль кристалітів окислів лужно-земельних металів у механізмі емісії металевопористих катодів” (наук. кер. проф. В.Ф. Шнюков). Осн. напрями наук. діяльності: дослідж. термоелектрон. емісії складних сполук типу А2В6, фіз.-хім. властивостей кристалів та плівок сегнетоелектриків типу LiNbO3. Уточнив механізм емісії металевопористих катодів і на основі цієї теорії розробив та втілив у вироб-во технологію термовакуумної обробки електровакуумних приладів спец. призначення, яка дозволила отримати значний економ. ефект. Показав, що LiNbO3 має два механізми випаровування Li-компоненти та пояснив ці результати з точки зору електрон. теорії випаровування кристалів типу А2В6, яка була розроблена на каф. фіз. електроніки під кер. проф. Г.Я.Пікуса. Читає курси лекцій “Фіз. електроніка”, “Фізика вакууму та вакуумна техніка”, “Сучасні проблеми емісійної електроніки”, Пристрої приймання та обробки сигналів, веде практ. заняття з курсів “Основи радіоелектроніки“, Пристрої приймання та обробки сигналів, лаб. роботи з “Фіз. електроніки“, “Фізики вакууму та вакуумної техніки”. Автор понад 90 наук. праць, у т.ч. 3 авт. свідоцтв. Осн. праці: О механизме эмиссии металлопористых катодов // Радиотехника, 1997.В. 100 (в соавт.); The impact of annealing and evaporation of LiNbO3 crystals on their surface composition // J.Phys.D.: Appl. Phys. V. 32.1999 (in co-authorship); Основи фізики вакууму. Методи отримання високого й надвисокого вакууму. Навч. посіб. Ч.1. К., 2001; Ч.2. К., 2004 (у співавт.). Вивчення механізму емісії високострумових імпрегнованих скандатних катодів // Фундаментальні орієнтири науки. Хімія та наукові основи перспективних технологій. К., 2005 ( у співавт.). Літ-ра: Радіофізичний факультет – 50 років. Довідник. К., 2002.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи