ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Павло Вікентійович

23.04.1932

Місце народження: с. Калинівка Староконстянт. р-ну Хмельниц. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, Лауреат Держ. премії України в галузі науки й техніки.
Остання займана посада: професор.

В 1955 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, 1960 – асп-ру ун-ту. Працював в Київ. ун-ті: 1954-55– лаб-т, 1955-57 – зав. лаб., 1960-70 – старш. наук. співроб., 1970-72– старш. викл. каф. фізичної електроніки, 1972-98– доц. каф. кріогенної та мікроелектроніки. З 1998 – проф. каф. кріогенної та мікроелектроніки. В 1967 захистив канд. дис. “Исследование внешнего фотоэффекта, возбуждаемогомягкими рентгеновскими лучами и неупругого рассеяния електронов средних энергий” (наук. керівник – проф. М.Г.Находкін). В 1969-70 стажувався у Швеції, в 1975 відряджувався на наук. роботу до США. Багато років був заст. декана радіофізичного факультету з наук. роботи. Читав курси лекцій: “Електронна і іонна оптика”, “Фіз. електроніка”, “Фіз. основи мікроелектроніки”, “Методи дослідження поверхні”, “Скануюча тунельна мікроскопія й спектроскопія”. Організував і проводив заняття в практикумах з “Фіз. електроніки” та “Фіз. основ мікроелектроніки”. Осн. напрями наук. діяльності: взаємодія електронів середніх енергій і електромагнітного випромінювання з поверхнею твердого тіла; фізика поверхні; електронна спектроскопія. Ним розроблено, створено і впроваджено комплекс апаратури та розвинуто сучасні методи досліджень поверхні твердого тіла (фотоелектронна спектроскопія, спектроскопія розсіяних електронів, скануюча тунельна мікроскопія й спектроскопія). Вперше встановив подібність явищ збудження оже-електронів квантами та первинними електронами. Встановив основні закономірності пружного і непружного розсіяння електронів середніх енергій у твердих тілах і показав інформативність диференціальних характеристик у дослідженні механізмів взаємодії з атомами твердого тіла. Визначив переріз непружного розсіяння і вперше абсолютні значення перерізів пружного розсіяння електронів атомами твердого тіла. Методами електронної спектроскопії і скануючої тунельної мікроскопії дослідив на атомному рівні механізми формування інтерфейсів кремній – чужорідні атоми (Bi,H, O2, Cu). Серед учнів - 4 кандидат фізико-математичних наук. Він є Лауреатом держ. премії України в галузі науки й техніки (1988). Номінований на Соросівського доц. Нагороджений Премією НАН України імені Н.Д. Моргуліса за цикл робіт “Дослідження взаємодії електронів середніх енергій з поверхнею твердого тіла та їх структури за допомогою СТМ з атомною роздільною здатністю” (2007). До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка нагороджений Почесною грамотою НАН України. Автор понад 220 наук. праць, 2 монографій. Осн. праці: Атлас ионизационных спектров / Под ред. М.Г. Находкина. К., 1989; Ионизационная спектроскопия /Под ред. акад. М.Г. Находкина. К.,1992. Літ-ра: Радіофізичний факультет. 50 років: Довідник. К., 2002.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи