ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наумовець Антон Григорович

02.01.1936

Місце народження: с. Рудка, Пінськ. р-н, Брест. обл., Білорусь.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: віце-президент НАН України.

1957 закінчив з відзнакою радіофізичний факультет . З цього часу безперервно працює в Ін-ті фізики НАН України. У 1959-63 навчався в асп-рі під кер. чл.-кор. АН УРСР Н.Д. Моргуліса. 1964 захистив канд. дис., 1973 - докт. дис. З 1981 очолює відділ фіз. електроніки Ін-ту фізики НАНУ. 1984 - проф., 1990 - чл.-кор. НАН України, 1997 - акад. НАН України, 1983 - 98 - заст. акад.-секретаря Відділення фізики і астрономії НАНУ, 1998 - акад.-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, 2004 - віце-президент НАН України . Протягом 18 років був виклад. радіофізичного ф-ту, читав спецкурси з фізики поверхні твердих тіл. Осн. наук. роботи присвячені атомній структурі і електронно-емісійним властивостям поверхонь, фазовим переходам на поверхнях твердих тіл, поверхневій дифузії, фіз. явищам у системах наночастинок. Відкрив явище дрейфу адсорбованих атомів і молекул в неоднорідному електричному полі біля поверхні і з’ясував його основні фіз. закономірності. Одним з перших у світі почав сист. дослідження адсорбційних явищ на поверхнях з відомою атомною структурою - гранях монокристалів, що дозволило з'ясувати механізми взаємодії атомів і молекул на поверхнях, зокрема, експерим. обґрунтувати наявність їх далекосяжної взаємодії. Під кер. Н. і за його безпосередньою участю вперше спостережено двовимірну конденсацію в адсорбованих шарах з відштовхувальною (диполь-дипольною) взаємодією; орієнтаційні фазові переходи в неспівмірних адсорбованих шарах; фазний характер поверхневої дифузії в адсорбованих шарах і фазову самоорганізацію діфузійної зони на поверхні; солітонний механізм поверхневої дифузії при переході між співмірною і неспівмірною фазами адсорбованих шарів; розроблено технологію одержання наноострівцевих плівок з регулярною ланцюжковою структурою; відкрито явище електронно-стимульованої поверхневої дифузії та встановлено її основні механізми; експериментально доведено існування двовимірного поверхневого скла у системі «метал на металі» та сформульовано теоретичний критерій утворення такого скла. Серед результатів останніх років – виявлення стабільної низькопольової електронної емісії з п’єзоелектриків і резонансного тунелювання електронів при польовій електронній емісії з квантових точок. За заслуги перед вакуумним співтов-вом удостоєний почесного звання Радника Міжн. союзу з фізики, техніки і застосувань вакууму (2004). Засл. діяч науки і техніки України, лауреат Держ. премій СРСР і України, премії ім. М.М. Боголюбова НАН України, премії ім. В.І. Вернадського фонду «Україна — ХХІ сторіччя», Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009), член Європейської академії наук, мистецтв і літератури та Наук. тов-ва «Інститут фізики» (Велика Британія), Соросівський проф. Нaгoроджений 3 медалями, Почесними Грамотами ВР УРСР і ВР Укрaїни, орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (2003) і IV ступеня (2007). Монографія ("Двумерные кристаллы". К., 1988, англ. переклад у США, 1992) є першою в світі монографією про двовимірні кристали на поверхнях твердих тіл. Автор низки оглядових статей з фізики поверхні у таких авторитетних виданнях, як «Успехи физических наук», «Український фізичний журнал», «Soviet Scientific Reviews», «Surface Science Reports», «Фізика низьких температур» та ін. Він виступав із доповідями та був членом програмних комітетів на багатьох престижних міжн. конф. Член редколегій провідних вітчизн. і мiжн. наук. часописів — «Вісник НАН України», "Доповіді НАН України", "Радиофизика и радиоастрономия", «Український фізичний журнал», "Успехи физики металлов", «Science and Society». Тривалий час був вчен. редколегій журн. «Surface Science», «Progress in Surface Science», «Physics of Low-Dimensional Structures». Автором і співавтор понад 200 наук. робіт, у тому числі 2 монографій. Осн. праці: Двумерные кристаллы. К., 1988. (англ. переклад у США, 1992); Тим, хто торує свій шлях у науку. К., 2008 ( у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи