ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Жмудський Олександр Олександрович

07.12.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Захистив 1975 канд. дис. «Нелинейное взаимодействие электромагитных волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения» (наук. кер. - проф. В.Н.Ораєвський). В 1969-84 працював на каф. фізичної електроніки: 1969–72 - мол. наук. співроб., 1972–76 - наук. співроб., 1976–84 - старш. виклад., 1984-86 - доц. каф. теоретичної радіофізики, 1986-2000 – доц. каф. математики та теоретичної радіофізики радіофізичного факультету. У 2000-2004 – наук. співроб.Tulane Univ. New Orleans (USA), з 2005 – виклад. University of Central Florida, Orlendo (USA) Область наук. інтересів — електродинаміка, теорія випромінювання, фізика магнетизму, теорія плазми, компютерне моделювання нелінійних фізичних систем. Основні результати наук. досліджень пов’язані з дослідженням нелінійних збурень, їх динамікою та стійкістю в упорядкованих середовищах та плазмі. Зокрема, було показано, що: для широкого класу анізотропних феромагнетиків існують стійкі динамічні солітони (типу скірміонів), існування яких пов’язане із законами збереження кутового моменту та спіну; центральносиметричні солітони в одновісному феромагнетику з орторомбічною структурою можуть бути нестійкими по відношенню до еліптичних збурень; солітони в магнетику без центру інверсіі в базовій площині можуть бути стійкими до критерію Ляпунова; досліджено динаміку та стійкість магнітних вихорів у феромагнетику; передбачено існування “магнітних пухирів” (magnon bubbles) для одновісного і деяких інших моделей магнетиків. Читав нормативні курси: “Теорет. механіка”, “Електродинаміка”, “Теорія хвиль”, спец. курси: “Теорія плазми”, “Комп. моделювання”, “Чисельні методи в фізиці”. Автор бл. 60 наук. праць. Осн. праці: Основи електродинаміки. Навч. посібник. К., 2000 (у співавт.).

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи