ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізичної географії та геоекології кафедра Фізичної географії та геоекології кафедра

Фіз. географія в Київ. ун-ті введена в учбові плани з перших років його існування, а на фіз.-мат. відділі філософського ф-ту було створено каф. фізики і фіз. географії. Як самостійна каф. фіз. географії була організована 1891 за ініціативи визначного фізико-географа проф. П.І. Броунова. До часу затвердження рад. влади в Україні каф. керували проф. Й.Й. Косогонов і акад. П.А. Тутковський. Після громад. війни в Україні Ун-т св. Володимира перетворений на Київ. ІНО, а каф. фіз. географії закрито. 1933 Київ. ІНО реорганізовано в Київ. ун-т і у складі його геол.-геогр. ф-ту відновлено каф. фіз. географії. Каф. до 1949 очолював проф. І.К. Половко. Після повернення Київ. ун-ту з евакуації до Києва, у ньому створений самостійний географічний ф-т і заняття на каф. фіз. географії розпочалися 1.09.1944. 1944-56 каф. керували: В.І. Юденич, В.П. Попов, Б.Ф. Добринін, М.І. Глібко, В.С. Гаврилюк, А.А. Жавжаров, П.С. Погребняк. Новий етап в історії каф. розпочався з 1956, коли каф. очолив чл.-кор. НАН України О.М. Маринич. Під його кер. співроб. каф. (А.І. Ланько, О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко та ін.) розробили теорет. засади, методи та схему фіз.-геогр. районування України, були розпочаті детальні та регіон. ландшафт. дослідження України. У 1957 при каф. створена ґрунтознавча експедиція, що проводила дослідження в Україні, Сибіру, Казахстані. 1971-95 каф. завідував проф. П.Г. Шищенко. За його ініціативи співроб. каф. розгорнули ландшафтознавчі дослідження прикладного спрямування з геоекол. обґрунтування проектів і схем містобудівництва, рекреаційних зон, природоохоронних територій, меліоративних систем. Свою сучас. назву каф. отримала 1995 при реорганізації кафедр фіз. географії та раціонального природокористування та каф. екології у дві новостворені кафедри – каф. фізичної географії та геоекології та каф. географії України. Каф. очолив проф. М.Д. Гродзинський. Каф. здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямком 7.0705 – «Географія» за 2 спеціалізаціями: «Екологія ландшафту» та «Міжн. екол. співроб-во». Випускники каф. працюють у наук.-досл., наук.-вироб. і проектних установах, а також в підрозділах мін-в, пов’язаних із охороною та раціональним використанням природ. ресурсів. Каф. фіз. географії та геоекології провід. в Україні наук. установа з проблем ландшафт. екології та геоекології. Наук. розробки співробітників каф. з цих проблем отримали міжн. визнання. За час існування каф. підготувала біля 3000 спеціалістів фізико-географів. М.Д. Гродзинський

Білоус Людмила Федорівна

 • Останні зміни:
18.04.1973

Місце народження: м. Кагарлик Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила геогр. ф-т Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління» (2001). У Київ. ун-ті: 1999–2000 мол. наук. співроб. Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища НДЛ, 2000–2005 асист. каф. географії України, з 2006 доц. фізичної географії та геоекології кафедри.

Читати далі >Вернандер Наталія Борисівна

 • Останні зміни:
05.10.1901- 25.01.1986

Місце народження: м. Щецін, Польща .
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1918 жіночу гімназію в Москві, Тімірязєвську с.-г. академію. 1944-49 доц. каф. ґрунтознавства Київ. с.-г. ін-ту. 1946-48 вивчала ґрунти Закарпат. і колиш. Ізмаїл. обл. Матеріали досліджень ґрунтів, зібрані і узагальнені в 1932-48, покладені в основу складання першої ґрунт. карти України (масштаб 1:750 000). З 1950 працювала в Київ. ун-ті: доц. каф. ґрунтознавства біолого-ґрунтознавчого ф-ту, з 1958 доц., з 1961 проф. каф. фізичної географії геогр. ф-ту.

Читати далі >Гавриленко Олена Петрівна

 • Останні зміни:
26.04.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 геогр. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування» (1990).Працювала старш. наук. співроб. Ін-ту географії НАН України (відділ еколого-географічних проблем та географії транспорту). З 2001 доц. каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гродзинський Михайло Дмитрович

 • Останні зміни:
11.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Закінчив 1979 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геосистеми західної частини Рівнинного Криму, їх динаміка та стійкість до зрошувальних меліорацій» (1983), докт. дис. «Стійкість геосистем до антропогенних навантажень» (1994). З 1995 проф., зав. каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Діброва Іван Олександрович

 • Останні зміни:
29.12.1982

Місце народження: м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
У Київ. ун-ті : з 2010 асист. фізичної географії та геоекології географічного ф-ту. Канд. дис. «Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природокористування (на прикладі Київського водосховища)» (2008).

Читати далі >Корогода Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
06.05.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2002 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «фізична географія та геоекологія», 2005 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2005 – інженер ІІ кат., що проводить НТР Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишьного середовища НДЛ, 2006-2010 мол. наук. співроб. Регіональних проблем економіки і політики НДЛ, 2010 наук. співроб. Регіональних проблем економіки і політики НДЛ, з 2010 - асист. фізичної географії та геоекології каф.

Читати далі >Косоногов Йосип Йосипович

 • Останні зміни:
31.03.1866- 22.03.1922

Місце народження: м. Каменськ-Шахтинський Ростовська область, РФ.
Наукове звання: ординарний професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1889 Ун-т св. Володимира. Працював асист. на каф. фізики Ун-ту св. Володимира. 1895-1902 керував Метеорологічною обсерваторією та Придніпровською метеорол. мережею. 1901 після захисту магіст. дис. призначений екстраордин. проф. каф. фізики. У 1922 обраний акад. ВУАН. 1903-22 працював в Ун-ті св. Володимира на посаді проф., зав. каф. фізичної географії. Завідував каб. фіз. географії. 1904-22 керував роботою каф. теорет. фізики та фіз. лаб., ордин. проф.

Читати далі >Любич Іван Йосипович

 • Останні зміни:
01.01.1937

Місце народження: с. Улянки Ржищівського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1955 Ржищівське пед. уч-ще, 1966 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методика ландшафтного дешифрування ґрунтового покриву орних земель за матеріалами аерофотозйомки» (1978). З 1966 працює у Київ. ун-ті на каф. фізичної географії: асист., доц.

Читати далі >Медина Василь Степанович

 • Останні зміни:
31.12.1907- 14.03.1980

Місце народження: с. Мединівка, тепер Житомирська область .
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1940 геол.-геогр. ф-т Київ. ун-ту. 1940-41 асп. КДПІ ім. О.М. Горького. Канд. дис. «Межиріччя Дніпра Південного Бугу (фізико-географічна характеристика)» (1951). 1941-44 заст. нач. геологорозвідки, інженер геологорозвідувального тресту «Казцветметразведка». У Київ. ун-ті з 1944: викл., старш. викл., з 1956 доц. каф. фізичної географії. Декан геогр. ф-ту КДПІ ім. О.М. Горького.

Читати далі >Михайленко Валерій Петрович

 • Останні зміни:
06.11.1948

Місце народження: м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе» (1981). У Київ. ун-ті: 1972-91 – інженер, старш. інженер, асист., доц. каф. аналітичної хімії хім. ф-ту, з 1985 – доц. каф. фізичної географії географічного географічного ф-ту. ;.

Читати далі >Михайленко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
27.02.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту, 1983 асп-ру Укр. наук.-досл. гідрометеорологічного ін-ту. Канд. дис. «Біокліматична характеристика фізико-географічних областей Українських Карпат» (1994). Працювала 1977-87 в Укр. наук.-досл. гідрометеорологічному ін-ті: інженер, мол. наук. співроб. У Київ. ун-ті: 1987-91 викл. каф. гуманіт. дисциплін підготов. ф-ту для інозем. громадян, 1991-93 викл. каф. гуманіт. дисциплін Інституту міжнародних відносин.

Читати далі >Надольна Галина Миколаївна

 • Останні зміни:
25.05.1937

Місце народження: с. Димер Київської області.
Наукове звання: асистент.
1955-56 навчалася у КДПІ ім. М.О. Горького. Закінчила 1960 Київ. ун-т, 1970 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті працювала на каф. фізичної географії географічного ф-ту: 1964-67 лаборант, 1970-71 інженер наук.-досл. гідрохім. лаб., 1971-74 викл. каф. фіз. географії, з 1987 викл. підгот. відділу каф. природн. дисциплін, з 1989 асист. каф. природн. дисциплін підгот. відділення.

Читати далі >Половко Іван Кирилович

 • Останні зміни:
20.07.1887- 24.04.1967

Місце народження: м. Ічня Чернігівської губернії, тепер Чернігівська область.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1912 фізичний ф-т Київ. ун-ту. 1919 за конкурсом зараховують до асп-ри. 1921 склав магістерський іспит та отримав право на викладання У Київ. ун-ті працював з 1912 на фіз. ф-ті. 1912-36 – у Метеорол. обсерваторії Київ. ун-ту: спостерігач, лаборант, асист., старш. асист., геофізик, старш. геофізик. 1937-41– проф., зав. каф. фізичної географії, 1949-53 – зав. каф. метеорології та кліматології географічного ф-ту, 1953-56 проф. каф.

Читати далі >Поривкіна Ольга Василівна

 • Останні зміни:
28.01.1913- 07.09.1987

Місце народження: м. Рязань, РФ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1935 ґрунтово-географічний ф-т МДУ, асп-ру МДУ. Канд. дис. «Фізична географія Байкало-Вітімського нагір’я» (1946). 1938-39 асист. Моск. геодезичного ін-ту. 1939 – 41 асист. геогр. ф-ту МДУ. 1941 асист. Латвійського держ. ун-ту (м. Рига). 1941 – 43 чл. Казахської експедиції МДУ ім. М.В. Ломоносова (м. Алма-Ата). 1943 – 45 старш. наук. співроб., 1944 асист., з 1949 доц. геогр. ф-ту МДУ ім. М.В. Ломоносова.

Читати далі >Радзіховська Ольга Федорівна

 • Останні зміни:
07.09.1921

Місце народження: с. Щучінци Жмеринського району Вінницької області.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 1951 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «географія», 1966 асп-ру ун-ту. У Київ. ун-ті на каф. фізичної географії: з 1967 асист., 1972-89 старш. викл.

Читати далі >Романчук Сергій Павлович

 • Останні зміни:
21.12.1944

Місце народження: м. Конотоп.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1969 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «фіз. географія». Навчався в асп-рі на каф. фіз. географії та охорони природи. Канд. дис. «Методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій територій давнього освоєння (на прикладі Середнього Подніпров’я IV тис. до н.е. – поч. ІІ тис. н.е.)» (1992). Працював з 1969 у ґрунтознавчій експедиції, наук.-досл. лабораторіях геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1995 на каф. фізичної географії та геоекології Київ. ун-ту: доц., 1999-2000 в.о. зав. каф.

Читати далі >Савицька Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
03.07.1977

Місце народження: м. Городок Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1999 географічний ф-т Київ. ун-ту за спец. «фізична географія та геоекологія». Канд. дис. «Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)» (2003). Проходила 2000-01 стажування в Берлінському ун-ті імені Гумбольдта (Німеччина). У Київ. ун-ті на каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту: з 2003 асист., з 2008 доц.

Читати далі >Самойленко Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
25.09.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1977 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Методи гідравлічного моделювання статистичних деформацій піщаних укосів в зоні руйнування хвиль» (1988), докт. дис. «Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період» (2000). З 2001 проф. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Свідзінська Дар’я Валеріївна

 • Останні зміни:
21.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: асистент.
Закінчила 2003 географічний ф-т Київ. ун-ту. З 2008 асист. фізичної географії та геоекології каф. геогр. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сирота Ніна Павлівна

 • Останні зміни:
17.01.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1950 географічний ф-т Київ. ун-ту каф. фізичної географії, 1955 асп-ру ун-ту. Канд. дис. «Житомирское Полесье: физико-географическая характеристика» (1955). У Київ. ун-ті: з 1955 старш. викл., 1961-87 доц. каф. фіз. географії, заст. декана заочного відділу геогр. ф-ту.

Читати далі >Тутковський Павло Аполлонович

 • Останні зміни:
01.03.1858- 03.06.1930

Місце народження: с. Липовці Вінницької області .
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР та АН БРСР.
Закінчив 1882 Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1884-95 консерватор мінерал. і геол. каб. Київ. ун-ту, з 1913 приват-доц., з 1914 проф. 1896-04 викладав у гімназіях Києва. 1904-13 інспектор, дир. нар. уч-щ на Волині.

Читати далі >Цар Василь Васильович

 • Останні зміни:
05.10.1934- 29.12.1989

Місце народження: с. Лозянське в Чехословаччині, тепер Міжгірський район Закарпатська область.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Київ. ун-т зі спец. «фіз. географія, вчитель географії сш». Канд. дис. «Структура ґрунтового покриву терасових рівнин Полісся (на прикладі лівобережних терас річки Десни)» (1974).1966-79 нач. ґрунтової експедиції НДЧ каф. фізичної географії. З 1974 асист., з 1976 старш. викл., 1980-89 доц. каф. фізичної географії Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи