ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гродзинський Михайло Дмитрович

11.07.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор географічних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Закінчив 1979 географічний ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Геосистеми західної частини Рівнинного Криму, їх динаміка та стійкість до зрошувальних меліорацій» (1983), докт. дис. «Стійкість геосистем до антропогенних навантажень» (1994). З 1995 проф., зав. каф. фізичної географії та геоекології геогр. ф-ту Київ. ун-ту. Сфера наук. досліджень: ландшафт. екологія, територ. структури ландшафту, мат. методи оцінки стійкості ландшафтів та прогнозування їх змін, сприйняття ландшафту людиною, планування екомереж. Осн. пед. діяльність – викладання дисциплін, пов’язаних із ландшафт. екологією, геоекол. проблемами сталого розвитку.

 Осн. праці: Основи ландшафтної екології. К., 1993; Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К., 1995; Концепция, методы и критерии создания экосети Украины. К., 2004; Пізнання ландшафту: місце і простір. В 2-х тт. К., 2005; Ніші ландшафтів України у просторі кліматичних факторів. К., 2008. Основи ландшафтознавства. К., 2009. Викладав у провід. ун-тах України, США, Англії, Пд. Кореї. Чл. Нац. комітету України Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», чл. Президій та Вчен. ради УГТ, Голова Укр. асоціації ландшафт. екологів (IALE-Ukraine). Призначався експертом від України в Міжн. Комісії із захисту р. Дунай (ICPDR), у проектах Програми Розвитку ООН, представляв уряд України на нараді Ради Європи з Ландшафт. конвенції. Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки АН ВШ України. Відмінник освіти України. Автор бл. 200 наук. праць, 12 монографій, 6 підручників, навч. посіб. Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003; Укр. геогр. журнал. 2007. № 3. 

Автор: Я.Б. Олійник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи