ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Романчук Сергій Павлович

21.12.1944

Місце народження: м. Конотоп.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1969 географічний ф-т Київ. ун-ту зі спец. «фіз. географія». Навчався в асп-рі на каф. фіз. географії та охорони природи. Канд. дис. «Методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій територій давнього освоєння (на прикладі Середнього Подніпров’я IV тис. до н.е. – поч. ІІ тис. н.е.)» (1992). Працював з 1969 у ґрунтознавчій експедиції, наук.-досл. лабораторіях геогр. ф-ту Київ. ун-ту. З 1995 на каф. фізичної географії та геоекології Київ. ун-ту: доц., 1999-2000 в.о. зав. каф. Розробив і викладає курси: «Іст. ландшафтознавство», «Іст. географія», «Етногеоекологія», «Етнокультурні ландшафти України». Сфера наук. діяльності: методол., метод. та регіон. аспекти дослідження природно-антропогенної історії ландшафтів України, взаємодія етносів з ландшафтами етнічних територій, формування етнокультурних, сакральних та іст. ландшафтів.

Автор понад 100 наук. праць, у т.ч. 3 монографії, 5 навч. посіб.

Осн. праці: Історичне ландшафтознавство (теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування): Монографія. К., 1998; Основи етногеоекології: Навч. посіб. К., 2005. Учасн. наук.-досл. ґрунтознавчих, ландшафтознавчих, ландшафт.-екол., археол. та краєзнавчих експедицій в усіх ландшафт. зонах України. Співпрацює з Нац. екол. центром України, ІА НАН України. Був на громад. засадах ред. укр. екол. вісника «Ойкумена». Брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, одержав статус учасн. ліквідації (ІІ кат.). Нагороджений Почесною грамотою МОНмолодьспорту України. Л-ра: Географічний факультет у персоналіях / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Дмитрук О.Ю. та ін. К., 2008. 

Автор: М.Д. Гродзинський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи