ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вернандер Наталія Борисівна

05.10.1901 - 25.01.1986

Місце народження: м. Щецін, Польща .
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1918 жіночу гімназію в Москві, Тімірязєвську с.-г. академію. Канд. дис. (1937), докт. дис. «Ґрунти Правобережної України» (1956). Отримала направлення 1924 до Всесоюз. НДІ гідротехніки і меліорації (м. Харків). Вступила до асп-ри 1926 каф. ґрунтознавства Харків. с.-г. ін-ту, працювала асист., викл. каф. ґрунтознавства ін-ту і водночас старш. наук. співроб. Укр. НДІ агроґрунтознавства (1932 ін-т переведено до Києва і об'єднано з Цн. агрохімічною лаб. – УкрНДІсоцземлеробства). 1933-40 очолювала експедиційні роботи з обстеження ґрунтів Чернігів., Вінниц., Житомир. та Одес. обл. Займалася дослідженнями процесів реградації опідзолених ґрунтів Полісся і Лісостепу. У 1937 на матеріалах досліджень захищена канд. дис. 1941-44 працювала зав. Держ. ділянки сортівництва у Башкирії. 1944 продовжила роботу в Ін-ті землеробства: старш. наук. співроб., зав. сектором територ. досліджень. 1944-49 доц. каф. ґрунтознавства Київ. с.-г. ін-ту. 1946-48 вивчала ґрунти Закарпат. і колиш. Ізмаїл. обл. Матеріали досліджень ґрунтів, зібрані і узагальнені в 1932-48, покладені в основу складання першої ґрунт. карти України (масштаб 1:750 000). З 1950 працювала в Київ. ун-ті: доц. каф. ґрунтознавства біолого-ґрунтознавчого ф-ту, з 1958 доц., з 1961 проф. каф. фізичної географії геогр. ф-ту. 1962 присуджено вчене звання проф. Викладала курс «Географія ґрунтів». Виконані фундамент. дослідження генезису сірих лісових ґрунтів зх. частини України, що зберігають свою актуальність і донині. Розробляла інструкції та метод. вказівки для здійснення великомасштабного ґрунт. обстеження колгоспів і радгоспів, здійснювала кер. картографуванням ґрунтів. Крім щорічних літніх виїздів в експедиції, здійснила багато подорожей по різних регіонах колиш. СРСР, побувала в багатьох країнах Європи і Азії. Учасн. І Геогр. тов-ва УРСР (1964), VІІІ Міжн. зїзду ґрунтознавців (Румунія, 1964). Удостоєна Премії імені В.В. Докучаева І-го ступеня за кол. монографію «Почвы УССР».

Автор понад 100 наук. праць.

 Осн. праці: Почвы УССР. К., 1951 (в соавт.); Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства. К., 1964, Природа Украинской ССР. Почвы. К., 1986 (в соавт.). Л-ра: Географи Київського університету: Довідник / Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. К., 2003. 

Автор: М.Д. Гродзинський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи