ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Фізичної хімії кафедра Фізичної хімії кафедра

Фізичної хімії кафедра Хімічного ф-ту. Заснована 1905 у зв’язку з інтенсив. розвитком цієї науки. Очолив каф. видатний фізико-хімік проф. О.В. Сперанський, дослідник термодинаміки розчинів, автор «Краткого курса химии», «Курса физ. химии». В різні роки каф. очолювали проф. К.П. Волков (1933-37), акад. АН УРСР І.М. Францевич (1944-53), акад. АН УРСР В.Н. Єременко (1953-60), проф. М.В. Товбін (1960-65), проф. Г.І. Баталін (1965-87), проф. В.К. Яцимирський (1988-2005). З 2005 зав. каф. проф. І.О. Фрицький. Сьогодні колектив каф. налічує 7 д-рів наук (з них 5 проф.), 20 канд. наук (6 доц., 7 старш. наук. співроб.). Осн. наук. напрямами каф. є вивчення фіз.-хім., адсорбційних, магнітних і каталітичних властивостей металовмісних систем та вивчення термодинаміки й структури металічних і оксидних розплавів. За свої дослідження співроб. каф. неодноразово нагороджувались у складі авт. колективів Держ. премією України в галузі науки і техніки (1985 – проф. Г.І. Баталін, проф. О.А. Бєлобородова за цикл робіт з хім. термодинаміки металічних сплавів і тугоплавких сполук; 2003 – проф. В.К. Яцимирський за цикл робіт з каталізу; 2007 – проф. І.О. Фрицький за цикл досліджень супрамолекулярних коорд. сполук). На каф. проводиться комплекс. дослідж. взаємодії газових молекул з поверхнею твердих тіл; в галузі екокаталізу вивчено детальний механізм окиснення малих молекул на різних каталізаторах, проілюстровано роль кластерів в каталізі; одержано перші синтетичні аллостеричні каталізатори реакцій гідролізу та окиснення біол. важливих субстратів на основі поліядерних комплексів. Проводяться роботи із створення високочутливих сенсорів газів. Досліджуються структура рідких сплавів та термодинамічні функції широкого кола бінарних і тернарних металічних систем. Розроблено стратегію синтезу нанорозмірних дискретних комплексів і коорд. полімерів, що включають самоорганізовані поліядерні тектони (металокрауни, молекул. гратки) як структурні елементи й виявляють оригінальні магнітні властивості. Досліджується механізм впливу неіоногенних полімерів на агрегативну стійкість дисперсних систем. Велику увагу каф. приділяє навч. процесу. Розроблено новий нормат. курс «Стат. методи в хімії», нові спецкурси: «Біофіз. хімія», «Наносистеми в адсорбції і каталізі», «Молекул.-стат. теорія рідин» тощо. Каф. має численні зв’язки з ун-тами й наук. центрами України, Росії, США, В. Британії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції. Осн. праці: Г.І. Баталін. Сборник примеров и задач по физической химии. К., 1960; Г.І. Баталін. Расчеты по физической химии. К., 1977; М.В. Товбін. Физическая химия. К., 1975; К.Б. Яцимирський, В.К. Яцимирський. Химическая связь (друге вид. «Хімічний зв’язок»). К., 1975, 1998; В.К. Яцимирський. Фізична хімія. К., 2007. І.О. Фрицький

Архаров Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
10.05.1938- 13.10.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1961-2002 – інженер, провід. інженер, старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії, зав. НДЛ «Аеродисперсні системи».

Читати далі >Баталін Георгій Іванович

 • Останні зміни:
10.02.1918- 13.02.1988

Місце народження: м. Петроград, тепер м. С.-Петерб. (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії, декан.
1941-54 – наук. співроб. Ін-ту чорної металургії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1954 – доц., проф., 1965-88 – зав. каф. фізичної хімії, 1982-86 – декан хімічного ф-ту.

Читати далі >Безугла Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
10.02.1956

Місце народження: м. Бранденбург (Німеччина).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1978 – інженер, мол. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, з 1993 – наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Бєлобородова Олена Арсеніївна

 • Останні зміни:
17.02.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1966 – асист., 1978 – доц., 1988 – проф. каф. фіз. хімії, з 2008 – проф.-консультант хім. ф-ту.

Читати далі >Болдирєва Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
03.01.1941

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-84 – інженер, асп., мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1984-2001 – старш. наук. співроб., зав. НДЛ «Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазових границь».

Читати далі >Болдирєва Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
25.11.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1998 – інженер, мол. наук. співроб., асист., з 2005 – доц. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Бударін Віталій Львович

 • Останні зміни:
07.09.1961

Місце народження: м. Ташкент (Узбекистан).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1986 – наук. співроб., 1987 – мол. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи», 1992 – асист., 1993-99 – доц. каф. фіз. хімії. Продовжує наук.-пед. діяльність в ун-ті м. Йорк (В. Британія).

Читати далі >Будераська Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
18.04.1923- 08.08.1992

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 – інженер відділу Укрхарчпостачання УРСР, вчитель хімії в школі, викл. Київ. артилер. уч-ща. У Київ. ун-ті: 1962-81 – старш. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи» хім. ф-ту.

Читати далі >Веліканов Авенір Акімович

 • Останні зміни:
06.03.1931- 02.10.1983

Місце народження: м. Саратов (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1956 – асист., старш. викл., 1963 – доц., 1972-75 – проф. каф фіз. хімії. З 1975 – зав. каф. заг. хімії Нац. транспортного ун-ту.

Читати далі >Вязьмітіна Ольга Митрофанівна

 • Останні зміни:
18.10.1933- 10.12.2007

Місце народження: м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1957-59 – хімік відділу фотохімії ІФХ АН УРСР, 1959-62 – старш. інженер, мол. наук. співроб. ІХВС АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1965-71 – старш. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», з 1980 – старш. наук. співроб. НДЧ, 1986-95 – НДЛ «Аерозольні інгібітори». 1971-80 – старш. наук. співроб., зав. лаб. Укр. наук.-вироб. об’єднання целюлозно-паперової пром-сті.

Читати далі >Гайдай Сніжана Вікторівна

 • Останні зміни:
05.10.1977

Місце народження: м. Городище Черкаської обл..
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: кандидат хімічних наук.
У Київ. ун-ті: 2002 – асист., 2007 – доц. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Гіренкова Наталія Іванівна

 • Останні зміни:
13.04.1948

Місце народження: м. Іоганнгеоргенштадт (Німеччина).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1967 – лаб-т КТІХП. У Київ. ун-ті: 1968 – лаборант, 1975 – мол. наук. співроб., 1980-91 – старш. наук. співроб. каф. фіз. хімії. З 1991 – співроб. Наук.-інж. центру з біотехнологій АН УРСР «Сонар».

Читати далі >Головата Наталія Валеріївна

 • Останні зміни:
10.08.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
З 2012 - м.н.с. кафедри фізичної хімії хімічного ф-ту.

Читати далі >Гріщенко Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
21.08.1979

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2003 – інженер, провід. інженер, з 2008 – мол. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Даценко Дмитро Федорович

 • Останні зміни:
05.08.1936

Місце народження: с. Біляки Семенівськ. р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1960 – мол. наук. співроб., 1961 – старш. наук. співроб., 1976-97 – зав. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи».

Читати далі >Демченко Павло Іванович

 • Останні зміни:
22.01.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1971-74 працював у НДІ електромех. приладів. У Київ. ун-ті: 1974 – мол. наук. співроб., старш. наук. співроб. 1991-93 – зав. НДЛ «Композиційні матеріали спецпризначення», 1993-2008 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Діюк Віталій Євгенович

 • Останні зміни:
30.01.1974

Місце народження: м. Жданов, тепер м. Маріуполь Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1999 – асист., 2004 – доц. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Ейчис Борис Андрійович

 • Останні зміни:
07.12.1939

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
. У Київ. ун-ті: 1965 – мол. наук. співроб., 1977-2001 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Єременко Борис Валентинович

 • Останні зміни:
09.10.1938

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1964 – асист., 1968 – старш. викл., 1971 – доц. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1985 – проф., 1988-93 – зав. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1993-2000 – проф. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Єременко Валентин Никифорович

 • Останні зміни:
12.08.1911

Місце народження: с. Кремінна, тепер м. Кремінне Луганськ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Академік АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1944 – доц., 1953-60 – зав. каф. фізичної хімії хімічного ф-ту, до 1983 – проф. цієї каф. Одночасно з 1955 протягом 35 р. – зав. відділом фіз. хімії неорг. матеріалів Ін-ту металокераміки і спец. сплавів (з 1964 – Ін-т проблем матеріалознавства АН УРСР).

Читати далі >Забуга Віктор Якович

 • Останні зміни:
04.03.1937

Місце народження: м. Комсомольське Старобешівськ. р-ну Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1962 – асист., старш. викл., 1974-2004 – доц. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Заславський Олександр Маркович

 • Останні зміни:
24.09.1960

Місце народження: м. Ташкент (Узбекистан).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1985 – асист., 1991-93 – доц. каф. фіз. хімії. 1993-2005 працював у галузі фармацевт. хімії. З 2005 – доц. каф. хімії і хім. технології НАУ, 2007 – проф. цієї каф.

Читати далі >Зіневич Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
08.03.1949

Місце народження: с. Тетерів Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973 – інженер, 1988 – мол. наук. співроб., 1992-2009 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Іщенко Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
25.05.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1984 – асист., 1989 – доц., з 2005 – проф. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Казіміров Володимир Петрович

 • Останні зміни:
27.03.1943

Місце народження: с. Копачівка Волочиського р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1969 – інженер, старш. інженер каф. фіз. хімії, зав. навч. лаб., 1974 – асист., 1979 – доц., 1992 – проф. каф. фіз. хімії; 1993-97 заст. декана ф-ту з наук. роботи.

Читати далі >Качур Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
30.10.1959

Місце народження: м. Тальне Тальнівського р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
В Київ. ун-ті: 1982 – мол. наук. співроб., асист., 1987-92 – доц. каф. фізичної хімії. Проводив заняття з фізичної хімії. З 1992 працює в США.

Читати далі >Кирилова Наталія Василівна

 • Останні зміни:
04.09.1950

Місце народження: м. Туїм, Красноярськ. краю (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1977 – мол. наук. співроб., 1982 – наук. співроб., 1990 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Козлова Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
14.02.1923- 13.05.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
1950-58 старш. лаб. каф. гігієни харчування КМІ ім. О.О. Богомольця. У Київ. ун-ті: 1958 – інженер НДЧ, 1959 – мол. наук. співроб., 1960 – асист., 1974-79 – доц. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Котова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
04.08.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доцент.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
Працювала мол. наук. співроб. Ін-ту надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН України. У Київ. ун-ті: 1995 – наук. співроб., 2004 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Кузьмич Ірина Віталіївна

 • Останні зміни:
29.05.1975

Місце народження: м. Джамбул Заводськ. р-ну Джамбулськ. обл. (Казахстан).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2003 – інженер, з 2005 – мол. наук. співроб. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Кусніцина Тамара Олександрівна

 • Останні зміни:
08.04.1938- 02.03.1994

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1963-74 – асист. каф. фіз. хімії. У 1974-94 – наук. співроб. ІЗНХ АН УРСР.

Читати далі >Кушков Віктор Давидович

 • Останні зміни:
07.03.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1968 – механік, старш. технік, 1972 – інженер, 1976 – старш. інженер, 1977 – мол. наук. співроб., 1985-90 – старш. наук. співроб. НДЛ «Фіз.-хім. досліджень високотемпературних процесів» каф. фізичної хімії. З 1990 займається підприємницькою діяльністю.

Читати далі >Луценко Лариса Вікторівна

 • Останні зміни:
27.06.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2003 – інженер, 2006 – мол. наук. співроб., 2008 – наук. співроб. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Максимович Неллі Петрівна

 • Останні зміни:
14.02.1948

Місце народження: м. Баку (Азербайджан).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
З 1976 – мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР, 1990 – зав. лаб. Всесоюз. ін-ту аналіт. приладобудування, 1996 – зав. відділом Ін-ту прикладних проблем фізики та біофізики НАН України. У Київ. ун-ті: з 2000 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Малишева Марія Львівна

 • Останні зміни:
03.11.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1980 – інженер, наук. співроб. каф. фіз. і колоїдної хімії, 1993 – асист., з 1998 – доц. каф. фізичної хімії.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 59
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи