ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Баталін Георгій Іванович

10.02.1918- 13.02.1988

Місце народження: м. Петроград, тепер м. С.-Петерб. (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії, декан.

Баталін Георгій Іванович (10.02.1918, м. Петроград, тепер м. С.-Петерб. (Росія) – 13.02.1988, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф. 1941 закінчив хімічний ХДУ. 1941-54 – наук. співроб. Ін-ту чорної металургії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1954 – доц., проф., 1965-88 – зав. каф. фізичної хімії, 1982-86 – декан хімічного ф-ту. Канд. дис. «Водород в стали» (1952), докт. дис. «Термодинамика и строение жидких сплавов на основе алюминия» (1971), присвоєно вчен. звання проф. (1972). В роки ВВВ й пізніше працював над зменшенням шкідливого впливу водню на розплавлену сталь. 1948 створив датчик визначення наявного водню в розплавленому металі. В Київ. ун-ті читав курс «Фіз. хімія», спецкурси «Хім. термодинаміка» та «Фіз. хімія тонких плівок». Сфера наук. діяльності: термодинамічні й рентгеноструктурні дослідження металічних сплавів і тугоплавких сполук; фіз.-хім. аналіз тонких плівок і конденсатів, одержаних шляхом електрон.-променевого випаровування. Досліджував термодинаміку й структуру шлакових розплавів у співроб-ві з Ін-том електрозварювання ім. Є.О. Патона, ін. НДІ металургійного профілю. Створив наук. напрям «Фіз.-хім. властивості й структура плівок, отриманих методом електрон.-променевого й лазерного напилювання». Підготував понад 20 канд., д-рів наук. Лауреат Держ. премії УРСР у галузі науки і техніки за цикл «Дослідження з хімічної термодинаміки металічних сплавів і тугоплавких сполук» (1985). Нагороджений 3 медалями, у т.ч. «За доблесну працю». Автор бл. 300 наук. праць, зокрема 3 монографій, 2 навч. посіб. Осн. праці: Термодинамика сплавов на основе железа. К., 1982; Термодинамика и строение жидких сплавов на основе алюминия. М., 1983 (у співавт.); Сборник примеров и задач по физической химии. К., 1960; Расчеты по физической химии. К., 1977. Л-ра: Професор Г.І. Баталін і розвиток досліджень з термодинаміки // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь. К., 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи