ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єременко Борис Валентинович

09.10.1938

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Єременко Борис Валентинович (09.10.1938, м. Харків), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф. 1960 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1964 – асист., 1968 – старш. викл., 1971 – доц. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1985 – проф., 1988-93 – зав. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1993-2000 – проф. каф. фізичної хімії. Канд. дис. «Радіометричне дослідження сорбції іонів з розчинів колоїдними осадами» (1967), докт. дис. «Адсорбція неіоногенних полімерів та електро-поверхневі властивості дисперсних систем» (1983), присвоєно вчен. звання проф. (1987). Читав курс «Фіз. та колоїдна хімія» для студентів географічного ф-ту, «Колоїдна хімія з основами фіз. хімії ВМС» для студентів біологічного ф-ту, «Колоїдна хімія» для студентів хім. ф-ту, спецкурси «Фіз. хімія міжфазових явищ», «Фіз. хімія поверхні твердого тіла». Сфера наук. діяльності: адсорбція полімерів на поверхні часток дисперсної фази, вивчення електро-поверхневих властивостей дисперсних систем у присутності полімерів, дослідження природи стійкості та механізмів коагуляції полімеровмісних дисперсних систем. 1974 – стажування у відділі електрохімії і термодинаміки дисперсних систем Ін-ту колоїдної хімії і хімії води АН УРСР. 1985 – наук. відрядження до Респ. Куба. 1996 – стажування в Ін-ті біоколоїдної хімії НАН України. Чл. вчен. ради, метод. ради хім. ф-ту, спец. рад з захисту дис. з хім. наук Ін-ту біоколоїдної хімії та Ун-ту легкої пром-сті. Голова експерт. ради ВАК, чл. роб. гр. з фундамент. дослідження при МОН України, робочої гр. з проведення конкурсів Держкомнауки і техніки. Чл. редколегії міжвідомчого зб. «Біоколоїдна хімія». Автор понад 150 наук. праць, у т.ч. 2 підручн., 1 патенту України (спосіб освітлення суспензій). Осн. праці: Коллоидная химия. К., 1988 (в соавт.); Колоїдна хімія з основами фізичної хімії ВМС. К., 1995 (у співавт.). Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2000, спр. 58 - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи