ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єременко Валентин Никифорович

12.08.1911

Місце народження: с. Кремінна, тепер м. Кремінне Луганськ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Єременко Валентин Никифорович (12.08.1911, с. Кремінне, тепер м. Кремінне Луганськ. обл. – 31.10.1992, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф., акад. АН УРСР. 1936 закінчив хім. ф-т ХДУ, 1939 – асп-ру Ін-ту хімії ХДУ. У Київ. ун-ті: 1944 – доц., 1953-60 – зав. каф. фізичної хімії хімічного ф-ту, до 1983 – проф. цієї каф. Одночасно з 1955 протягом 35 р. – зав. відділом фіз. хімії неорг. матеріалів Ін-ту металокераміки і спец. сплавів (з 1964 – Ін-т проблем матеріалознавства АН УРСР). Канд. дис. «Теплоты адсорбции на свободной и занятой поверхности адсорбента» (1940), докт. дис. «Исследование в области физико-химических основ формирования металлокерамического тела» (1961), присвоєно вчен. звання проф. (1962). Обраний чл.-кор. АН УРСР (1964), акад. АН УРСР (1969). Викладав курс фіз. хімії, спецкурси «Гетерогенні рівноваги», «Хім. термодинаміка», «Фіз.-хім. аналіз», «Фіз. хімія поверхневих явищ». Сфера наук. діяльності: вивчення контактних явищ на межах поділу фаз при високих температурах; термодинаміка твердих і рідких металічних сплавів, фазовий аналіз багатокомпонентних тугоплавких металічних систем. Засн. ряду наук. шкіл, які працюють у цих напрямах сучас. матеріалознавства. Голова і чл. проблемних наук. рад АН СРСР, АН УРСР з фіз.-хім. основ матеріалознавства, чл. редколегій наук. журн. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1971, 1976), тричі лауреат Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки (1975, 1985, 1991). Автор бл. 600 наук. праць, 10 монографій. Осн. праці: Карбид титана и жаростойкие материалы на его основе. К., 1954; Титан и его сплавы. К., 1960. Л-ра: Українська радянська енциклопедія. В 12-ти т. 1979. Т. 4; История академии наук Украинской ССР. К., 1979; В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова. Химики. Биографический справочник. К., 1984; Національна академія наук України. 1918-2008. Персональний склад. К., 2008.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи