ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Францевич Іван Микитович

03.08.1905 - 14.02.1985

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії.

Францевич Іван Микитович (03.08.1905, м. Полтава – 14.02.1985, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф., акад. АН УРСР, Герой Соц. Праці. 1929 закінчив хім. ф-т Харків. ІНО (спец. фізико-хімік-металознавець), 1933 – асп-ру каф. фіз. хімії хім. ф-ту ХДУ. З 1928 – старш. асист. фотохім. лаб. Укр. ін-ту мір і вагів, 1929 – співроб. прокатної лаб., 1935 – зав. рентгенівської лаб. Укр. НДІ металів (м. Харків). З 1930 – асист., 1932 – доц., 1934 – проф., 1936-41 – зав. каф. фіз. хімії ХДУ. З 1939 – кер. відділу, заст. дир. з наук. роботи новоствореного Ін-ту чорної металургії АН УРСР (1941 ін-т евакуйовано до Уфи, 1944 – переведено до Києва). У Київ. ун-ті: 1944-61 – проф., 1945-53 – зав. каф. фізичної хімії хімічного ф-ту. Одночасно 1952 – кер. Лаб. спец. сплавів АН УРСР Ін-ту чорної металургії АН УРСР, 1955 – дир. Ін-ту металокераміки та спец. сплавів АН УРСР (з 1965 – Ін-ту проблем матеріалознавства АН УРСР), 1974-85 – зав. відділом цього ін-ту. Канд. дис. «Физико-механические свойства сталей при высоких температурах» (1933), присвоєно вчен. звання проф. (1934), присуджено за сукупн. робіт вчен. ступінь д-ра наук (1961). Обраний чл.-кор. ВУАН (1934), акад. АН УРСР (1961). Читав курси лекцій з фіз. хімії, металофізики і металознавства, хім. термодинаміки, фіз.-хімії металургійних процесів, основ рентгенографії, стат. фізики і теорії хім зв’язку. Сфера наук. діяльності: розробка теорет. основ жароміцності і високотемпературного окиснення металів, дослідження електрохім. принципів комплекс. захисту споруд, створення надтвердих порошкових інструментальних матеріалів. Засн. цілого ряду наук. шкіл сучас. матеріалознавства. Серед його учнів 10 д-рів і більше 40 канд. наук. Понад 20 р. гол. ред. журн. «Порошковая металлургия». Засл. діяч науки і техніки України (1965). Лауреат Державної премії за розробку й впровадження контактних сплавів (1949), Держ. премії АН СРСР за розробку і освоєння вир-ва контактних сплавів (1951), лауреат Держ. премії АН УРСР за розробку й освоєння вир-ва тугоплавких сполук (1969). За видатні заслуги 1969 присвоєно звання Героя Соц. Праці. Двічі кавалер ордена Леніна, двічі кавалер ордена Трудового Червоного Прапора, нагороджений численними медалями, відзнаками, зокрема «Відмінник металургії». Президією АН УРСР засновано премію імені І.М. Францевича (1988), його ім’я носить Ін-т проблем матеріалознавства НАН України. Автор понад 600 наук. праць, автор і відп. редактор 20 монографій, 60 авт. свідоцтв і 14 патентів України. Осн. праці: Катодная защита магистральных трубопроводов. К., 1949 (в соавт.); Свойства и технологии изготовления металлокерамических изделий. К.-Ленінград, 1960 (у співавт.). Л-ра: Иван Никитович Францевич. Био-библиография ученых Украинской ССР. К., 1985; Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И.. Химики. Биографич. справочник. К., 1984; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Національна Академія наук України. 1918-2008. Персональний склад. К., 2008. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1963, спр. 64 (477) - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи