ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фрицький Ігор Олегович

20.11.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії.

Фрицький Ігор Олегович (20.11.1964, м. Київ) хімік-неорганік, д-р хім. наук, проф. 1987 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1990 – асп-ру, 2001 докт-ру каф. неорганічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1990-95 – асист., 1995-98 та 2001-04 – доц., 2004-05 – проф. каф. неорг. хімії, з 2005 – зав. каф. фізичної хімії; 1991-93 та 1991-98 – заст. декана хім. ф-ту з міжн. зв’язків. Канд. дис. «Синтез, будова і властивості координаційних сполук 3d-металів з оксимами пірувіламінокислот» (1990), докт. дис. «Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів» (2003), присвоєно вчен. звання доц. (1996), проф. (2005). Читає лекції з курсу фіз. хімії, веде спецкурси «Біофіз. хімія», «Магнетохімія», «Фіз. методи дослідження неорг. сполук» для студентів хім. ф-ту. Сфера наук. діяльності: фіз.-неорг. хімія; аллостеричний біоміметичний каталіз; біонеорг. моделювання металоферментів; синтез і дослідження будови й магнітних та електрохім. властивостей поліядерних коорд. сполук; дослідження реакцій комплексоутворення в розчині; супрамолекул. хімія. Підготував 7 канд. наук. Чл. наук. ради НАН України з проблеми «неорг. хімія», чл. ред. колегій «Укр. хім. журн.», міжн. журн. «Bioinorganic Chemistry and Applications». Гранти від МОН України (2008, 2009), НАТО (2006), ІНТАС (2005), British Council (1996), Німецьк. дослідницького тов-ва (DFG) (2004), Німецьк. служби академ. обміну (DAAD) (2002, 2008). Наук. стажування в ун-тах Лондона, Лідса (В. Британія), Севільї (Іспанія), Геттінгена (ФРН), Вроцлава (Польща). 1998-2001 – НДР в ун-тах Майнца та Гейдельберга (ФРН). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2007). Автор понад 250 наук. праць. Основні праці: Методичні вказівки до практичних занять з біоколоїдної хімії. Навч. посіб К., 2007 (у співавт.); Експериментальні методи в координаційній хімії: навчальний пособник. Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.); Вступ до магнетохімії. Навч. посіб. К., 2011(у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи