ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Максимович Неллі Петрівна

14.02.1948

Місце народження: м. Баку (Азербайджан).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Максимович Неллі Петрівна (14.02.1948, м. Баку (Азербайджан)), фізико-хімік, канд. хім. наук, старш. наук. співроб. 1972 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1976 – асп-ру ІФХ АН УРСР. З 1976 – мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР, 1990 – зав. лаб. Всесоюз. ін-ту аналіт. приладобудування, 1996 – зав. відділом Ін-ту прикладних проблем фізики та біофізики НАН України. У Київ. ун-ті: з 2000 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії. Канд. дис. «Кінетика та механізм окиснення водню та аміаку на карбідах перехідних металів» (1976), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (2003). Сфера наук. діяльності: створення адсорбційно-напівпровідникових сенсорів на базі оксидів металів. Під її кер. вперше в Україні створені високочутливі планарні адсорбційно-напівпровідникові сенсори ряду вибухонебезпечних та токсичних газів, деякі впровадженні у практику. Прилади на базі сенсорів неодноразово демонструвались на виставках. Автор бл. 100 наук. праць, у т.ч. 5 авт. свідоцтв, 2 патентів Росії, 1 патенту України.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи