ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мустяца Олег Никифорович

08.04.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Мустяца Олег Никифорович (08.04.1941, м. Київ), фізико-хімік, канд. хім. наук, старш. наук. співроб. 1963 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1963 – мол. наук. співроб., 1972-76 – старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії. З 1976 – доц., 2007 – проф. каф. дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Нац. транспортного ун-ту. Канд. дис. «Изучение электрохимических и электрофизических свойств расплавов халькогенидов Аs, Sb, Ві» (1971), присвоєно вчен. звання доц. (1995). Викладав курси «Заг. хімія», «Фізико-хімія силікатів», «Концепція сучас. природознавства», «Хімія з основами біогеохімії». Сфера наук. діяльності: фізико-хімія та електрохімія халькогенідно-оксидних матеріалів Відмінник освіти України (2004). Автор бл. 300 наук. праць, у т.ч. 3 навч. посіб., 50 метод. розробок, 17 авт. свідоцтв і патентів України. Осн. праці: Загальна хімія. Навч. посіб. для студентів технічних спеціальностей нехімічних вузів. К., 2007, 2008, 2009 (у співавт.); Окисно-відновні реакції та електрохімія. Навч. посіб. К., 2007, 2008, 2009 (у співавт.); Задачі з курсу «Хімія з основами біогеохімії» та приклади їх розв’язування для самостійної роботи студентів спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища». Навч. посіб. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи