ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Товбін Мойсей Володимирович

14.05.1913- 20.04.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії.

Товбін Мойсей Володимирович (14.05.1913, м. Київ – 20.04.1986, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф. 1934 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1937 – асп-ру каф. фізичної хімії хім. ф-ту. Працював в Ін-ті гідробіології АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1954-84 – проф.; 1960-65 – зав. каф фіз. хімії. Канд. дис. «Теория фугитивности» (1938), докт. дис. «Исследование в области кинетики гетерогенных процессов» (1946), присвоєно вчен. звання проф. Читав курси фіз. і колоїдної хімії. Сфера наук. діяльності: вивчення різноманітних процесів на межі розділу тверде тіло – газ, а саме: вивчення властивостей аеродисперсних систем, дослідження гетерогенних каталізаторів і гетерогенно-каталітичних газофазових реакцій. Перший кер. створеної 1959 проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», яка займалась розробкою методів активної дії на метеорологічні процеси шляхом впливу на них активних льодоутворюючих реагентів, пошуком таких реагентів та дослідженням механізму їх дії і методів їх диспергування до аерозольного стану. Досліджував механізми каталітичної дії промотованих багатофазових гетерогенних каталізаторів. Автор бл. 300 наук. праць, 1 монографіі, 1 підруч., 15 авт. свідоцтв. Осн. праці: Каталитические свойства сплавов в реакции синтеза аммиака. К., 1973 (в соавт.); Физическая химия. Підруч. К., 1975. Л-ра: Наукова творчість проф. М.В. Товбіна // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь. К., 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи